Không lắng nghe Thần Khí, đức tin của chúng ta sẽ lạnh giá

Chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để học cách lắng nghe trước khi đưa ra quyết định. Nếu chúng ta không biết nhận định những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình, thì đức tin của chúng ta đóng băng kiểu ý thức hệ. Đức Thánh Cha chia sẻ như […]

11/06/17 Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9 “Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”. Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê […]

10/06/17 Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20 “Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và hỏi rằng: “Chúng ta phải tặng cái gì cho người thánh thiện đi với con?” Rồi cả hai […]

09/06/17 Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 11, 5-17 “Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi, đây tôi nhìn thấy con trai tôi”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường bên sườn núi, nơi đó có thể nhìn xa được. Cũng tại chỗ đó, đang lúc bà […]

08/06/17 Thứ Năm Tuần IX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10 “Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi thiên thần rằng: “Ngài muốn chúng ta ở đâu?” Thiên thần trả lời rằng: “Ở đây […]

07/06/17 Thứ Tư Tuần IX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 3, 1-11. 24-25 (Hl 1-11. 16) “Lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan vinh quang của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia thổn thức và khóc lóc cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa công bình, mọi sự xét đoán của Chúa đều […]

06/06/17 Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 2, 10-23 (Hl 9-14) “Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Xảy ra trong một ngày nọ, Tôbia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ rơi xuống (trúng) mắt ông, […]

05/06/17 Thứ Hai Tuần IX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9 “Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”. Khởi đầu sách Tôbia. Tôbia, người chi họ và thành Nephthali, ông bị bắt lưu đày trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria. Mặc dầu bị lưu đày, ông không bỏ đường chân lý. Khi đến lễ trọng kính […]