Trong thời khắc đen tối nhất của cuộc sống thì nên làm gì?

Ngay cả trong những thời khắc đen tối, buồn thảm và đau thương nhất, ngay cả khi bị lăng mạ sỉ nhục cáo gian, vẫn chọn con đường của cầu nguyện của kiên nhẫn và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa; chứ không chạy theo trò lừa dối của những thứ phù vân. Đức […]

Phóng viên Công giáo được mời gọi hãy vượt qua ‘sợ hãi’

Một giám mục vừa kêu gọi các phóng viên Công giáo hãy noi gương Đức Giáo hoàng sử dụng mạng truyền thông xã hội để truyền tải tin mừng và hy vọng trong quốc gia mà truyền thông bị kiểm duyệt gắt gao. Hai trăm nhà báo Công giáo thuộc bảy giáo phận miền bắc […]

18/06/17 Chúa Nhật, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3. 14b-16a “Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn […]

17/06/17 Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21 “Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi […]

16/06/17 Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15 “Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, […]

15/06/17 Thứ Năm Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 3, 15 – 4, 1. 3-6 “Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cho đến nay, mỗi lần đọc sách Môsê, […]

14/06/17 Thứ Tư Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 3, 4-11 “Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt […]

13/06/17 Thứ Ba Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 18-22 “Đức Giêsu không phải vừa ‘Có’ lại vừa ‘Không’, nhưng nơi Người chỉ ‘Có’ mà thôi”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Đấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi […]