Thế giới không có tình yêu thương là một hoả ngục

** Một thế giới không có tình yêu thương và sự chú ý săn sóc của con người đối với nhau là một hoả ngục, chứ không phải là một thế giới nhân bản. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì ngài là Tình Yêu và Ngài yêu thương cả khi chúng ta tội lỗi. […]

Đức Thánh cha khen ngợi những đóng góp của phụ nữ cho xã hội

Càng nhiều phụ nữ tham gia và đóng góp cho cộng đồng, chính trị, kinh tế và Giáo hội, sẽ càng có nhiều thay đổi tích cực, Đức Thánh cha Phanxicô nói. “Phụ nữ hoàn toàn có quyền tích cực tham gia tất cả các lĩnh vực, và quyền lợi của họ phải được công […]