Với nghèo đói cần hành động, không nói suông

Người ta không thể ngồi dựa thoải mái và thờ ơ lãnh đạm trước nạn nghèo đói ngày càng gia tăng trên thế giới trong khi nhóm thiểu số có đặc quyền tích lũy “của cải đắt tiền”, Đức Thánh cha Phanxicô nói. “Thiên Chúa tạo dựng nên trời và đất cho tất cả mọi […]