Sống Bí Tích Thánh Thể là sống Yêu Thương như Thầy Giêsu đã sống

VATICAN. Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 18.06.2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài Tin Mừng Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh […]

Đức Hồng Y Sarah nói các linh mục khinh thường những người đồng tính khi không kêu gọi họ sống khiết tịnh

Đức Hồng Y Robert Sarah, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nói rằng những người đồng tính được kêu gọi để sống khiết tịnh, và nói thêm rằng “chúng ta khinh thường họ nếu chúng ta nghĩ rằng họ không thể đạt được đức hạnh này.” Mô tả đức khiết tịnh […]

25/06/17 Chúa Nhật XII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13 “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn […]

24/06/17 Thứ Bảy, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi […]

23/06/17 Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 18. 21b-30 “Không kể những việc bên ngoài, lại còn những việc thúc bách hằng ngày và mối lo lắng đến các Giáo hội”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, vì có nhiều kẻ khoe khoang về xác thịt, […]

22/06/17 Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 1-11 “Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh em […]

21/06/17 Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải […]

20/06/17 Thứ Ba Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 8, 1-9 “Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh em biết về ân huệ Thiên Chúa đã ban cho giáo đoàn xứ Macêđônia. Trong nhiều […]