Tại sao khuynh hướng “chuyên gia trừ quỷ tư nhân” bị chống đối.

(EWTN News/CNA) Tin từ Denver, Colo. Theo một chuyên gia trừ quỷ Công Giáo thì có một bài viết mới đây trong tờ Economist đã đưa ra một số tin đáng lo ngại về việc nổi lên cái gọi là “những chuyên gia trừ quỷ chuyên nghiệp” ở Pháp và một số nơi khác. Cha […]