16/12/18 Chúa Nhật III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a “Chúa sẽ hân hoan vì người”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui […]

15/12/18 Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng […]

14/12/18 Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Đấng dẫn dắt ngươi trong con […]

13/12/18 Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 41, 13-20 “Ta là Đấng Thánh của Israel, Ta là Đấng Cứu Chuộc ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi: Đừng sợ gì, đã có Ta giúp. Hỡi con sâu Giacóp, hỡi dân Israel, đừng sợ chi, […]

12/12/18 Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng / Lễ Đức Mẹ Guađalupe, LK

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 14-17 “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta và […]

10/12/18 Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn đầy hân hoan và niềm vui! Hoang địa […]

11/12/18 Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-11 “Thiên Chúa an ủi dân Người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp […]

09/12/18 Chúa Nhật II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Br 5, 1-9 “Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”. Trích sách Tiên tri Barúc. Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho […]

08/12/18 Thứ Bảy, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, LT

BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con […]

GIÊSU.NET