29/10/17 Chúa Nhật XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26) “Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Đây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các […]

28/10/17 Thứ Bảy, Lễ Th. Simon và Th. Giuđa, Tông Đồ, LK

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với […]

27/10/17 Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 7, 18-25a “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm […]

26/10/17 Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 19-23 “Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm, bởi lẽ xác thịt anh em yếu đuối: như xưa anh em đã cống hiến chi […]

25/10/17 Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 12-18 “Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong xác hay chết của anh em, khiến anh em phải vâng phục […]

24/10/17 Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 “Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi […]

23/10/17 Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 4, 20-25 “Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ được kể là tin vào Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, lòng tin của Abraham vào Thiên Chúa không nao núng, mặc dầu ông nhìn đến thân xác cằn cỗi […]

22/10/17 Chúa Nhật XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6 “Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt […]