24/11/19 Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3 “Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm […]

23/11/19 Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    1 Mcb 6, 1-13 “Vì các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêrusalem mà trẫm phải buồn bực mà chết”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư có thành Êlymai nổi tiếng là giàu có và […]

22/11/19 Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    1 Mcb 4, 36-37, 52-59 “Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân thù chúng ta đã bị tiêu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và […]

21/11/19 Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    1 Mcb 2, 15-29 “Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người […]

20/11/19 Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   2 Mcb 7, 1. 20-31 “Đấng Sáng Tạo vũ trụ sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu, và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân […]

19/11/19 Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   2 Mcb 6, 18-31 “Tôi sẽ để lại một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Êlêazarô, một người trong hàng Luật sĩ vị vọng, […]

18/11/19 Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67 “Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, bởi dòng các vua Hy-lạp sinh ra một mầm mống tội lỗi, là Antiôcô Êpiphan, con vua Antiôcô, trước kia bị bắt làm con tin […]

17/11/19 Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ml 4, 1-2a (Hl 3, 19-20) “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”. Trích sách Tiên tri Malakhi. “Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ […]

16/11/19 Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Kn 18, 14-16; 19, 6-9 “Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”. Trích sách Khôn Ngoan. Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn […]

GIÊSU.NET