28/10/18 Chúa Nhật XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy […]

27/10/18 Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 7-16 “Đức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời rằng: “Người […]

26/10/18 Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-6 “Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em […]

25/10/18 Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 3, 14-21 “Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giêsu […]

24/10/18 Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 3, 2-12 “Hiện nay mầu nhiệm của Đức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên Chúa ban phát ân sủng để cho tôi mưu […]

23/10/18 Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 12-22 “Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Đức Kitô, anh em bị đặt ra ngoài cộng đồng Israel, anh […]

22/10/18 Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 1-10 “Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội lỗi anh em, thì trong những tội […]

21/10/18 Chúa Nhật XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và […]

20/10/18 Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 15-23 “Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với […]

GIÊSU.NET