25/06/17 Chúa Nhật XII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13 “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn […]

24/06/17 Thứ Bảy, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi […]

23/06/17 Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 18. 21b-30 “Không kể những việc bên ngoài, lại còn những việc thúc bách hằng ngày và mối lo lắng đến các Giáo hội”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, vì có nhiều kẻ khoe khoang về xác thịt, […]

22/06/17 Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 1-11 “Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh em […]

21/06/17 Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải […]

20/06/17 Thứ Ba Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 8, 1-9 “Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh em biết về ân huệ Thiên Chúa đã ban cho giáo đoàn xứ Macêđônia. Trong nhiều […]

19/06/17 Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 6, 1-10 “Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn […]

18/06/17 Chúa Nhật, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3. 14b-16a “Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn […]

17/06/17 Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21 “Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi […]

16/06/17 Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15 “Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, […]