07/11/18 Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Pl 2, 12-18 “Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ; Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, như anh em vẫn luôn luôn vâng lời, không phải trong lúc […]

06/11/18 Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Pl 2, 5-11 “Người đã tự hạ mình, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô: Người tuy là thân phận Thiên Chúa, […]

05/11/18 Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Pl 2, 1-4 “Anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong […]

04/11/18 Chúa Nhật XXXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi […]

03/11/18 Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Pl 1, 18b-26 “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. Anh em thân mến, miễn là Đức Kitô vẫn được rao giảng, đó là điều làm tôi vui mừng, và tôi sẽ còn vui mừng mãi. […]

02/11/18 Thứ Sáu, Lễ Cầu Cho Các Tin Hữu Đã Qua Đời

Lễ Nhất BÀI ĐỌC I: Rm 6, 3-9 “Chúng ta phải sống đời sống mới”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta […]

01/11/18 Thứ Năm, Lễ Các Thánh, Lễ buộc

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời […]

31/10/18 Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 6, 1-9 “Không phải phụng sự loài người, nhưng là tôi tớ của Đức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa: đó là lẽ phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, đó là giới […]

30/10/18 Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với […]

GIÊSU.NET