25/09/19 Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Esd 9, 5-9 “Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ”. Trích sách Esdra. Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên Chúa là Thiên Chúa tôi […]

24/09/19 Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20 “Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua”. Bài tích sách Esdra. Trong những ngày ấy, (Vua Đariô viết thư cho các vị tư lệnh vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) “Hãy để cho vị thủ lãnh người Do-thái […]

23/09/19 Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6 “Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”. Khởi đầu sách Esdra. Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua nước Ba-tư, và ông truyền công bố bằng lời […]

22/09/19 Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7 “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”. Trích sách Tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi […]

21/09/19 Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên, THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13 “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. […]

20/09/19 Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12 “Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều này. Nếu ai giảng dạy điều chi khác lạ và không […]

19/09/19 Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16 “Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, chớ có ai khinh dể con vì con […]

18/09/19 Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16 “Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư […]

17/09/19 Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 1-13 “Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị phụ tá cũng vậy, phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Đây là lời chân thật: Nếu […]

GIÊSU.NET