07/03/19 Thứ Năm Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 15-20 “Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu […]

06/03/19 Thứ Tư Mùa Chay, Lễ Tro

BÀI ĐỌC I: Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích sách Tiên tri Giôel. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về […]

05/03/19 Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 1-15 (Hl 1-12) “Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”. Trích sách Huấn Ca. Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ. Hãy […]

04/03/19 Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 17, 20-28 (Hl 19-27) “Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của Người”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý. Hãy trở […]

03/03/19 Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 27, 5-8 (Hl 4-7) “Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. Trích sách Huấn Ca. Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện […]

02/03/19 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 17, 1-13 (Hl 1-15) “Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình ảnh Chúa và ban cho nó được […]

01/03/19 Thứ Sáu Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 “Không gì sánh được với người bạn trung thành”. Trích sách Huấn Ca. Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí. Ngươi nên có nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một […]

28/02/19 Thứ Năm Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 5, 1-10 (Hl 1-8) “Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: “Đời sống của tôi thật là đầy đủ”. Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái đó có ích gì? Khi còn mạnh […]

27/02/19 Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 4, 12-22 (Hl 11-19) “Ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ được Thiên Chúa yêu mến”. Trích sách Huấn Ca. Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến sự khôn ngoan thì yêu mến sự […]

GIÊSU.NET