02/01/19 Thứ Tư Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô? […]

01/01/19 Thứ Ba, Lễ Mẹ Thiên Chúa

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: […]

31/12/18 Thứ Hai Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 18-21 “Các con được Đấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, […]

30/12/18 Chúa Nhật I Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì […]

29/12/18 Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 3-11 “Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. […]

28/12/18 Thứ Sáu, Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 5 – 2,2 “Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự […]

27/12/18 Thứ Năm, Lễ Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 1-4 “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, […]

26/12/18 Thứ Tư, Lễ Thánh Têphanô, Tiên Khởi Tử Đạo, LK

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia thuộc Hội đường, […]

25/12/18 Thứ Ba, Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ Nửa Đêm BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6) “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. […]

GIÊSU.NET