06/03/2014 Thứ Năm Sau Lễ Tro

BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 15-20 “Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu […]

05/03/2014 Thứ Tư Lễ Tro Đầu Mùa Chay – Ăn Chay – Kiêng Thịt

BÀI ĐỌC I: Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích sách Tiên tri Giôel. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về […]

04/03/2014 Th. Casimirô

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 1, 10-16 “Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên […]

03/03/2014 Th. Katharine Drexel, trinh nữ, USA

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 1, 3-9 “Anh em yêu mến Đức Kitô, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi […]

02/03/2014 CN VIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Is 49, 14-15 “Ta sẽ không quên ngươi đâu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, […]

01/03/2014 Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 5, 13-20 “Lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu nguyện. Còn ai hân hoan, người đó hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau […]

28/02/2014 Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 5, 9-12 “Kìa quan toà đã đứng trước cửa”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị lên án. Kìa quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên […]

27/02/2014 Thứ Năm Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 5, 1-6 Tiền công của những người làm công mà các ngươi đã gian lận đang kêu gào, và tiếng gào ấy đã lọt thấu tai Chúa”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai […]

26/02/2014 Thứ Tư Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 4, 13b-18 (Hl 13-17) “Đời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn’”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở […]

GIÊSU.NET