27/08/2014 Lễ Thánh Nữ Mônica, Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: Hc 26, 1-4. 16-21 (Hl 1-4. 13-16) “Như mặt trời mọc lên thế nào, thì người vợ hiền lành cũng sẽ là vật trang trí cho gia đình như vậy”. Trích sách Huấn Ca. Phúc cho người chồng có được một người vợ hiền, vì sẽ được sống gấp đôi. Người vợ […]

26/08/2014 Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: 2 Tx 2, 1-3a. 13-16 (Hl 1-3a, 14-17) “Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, nhân vì sự Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ đến, và sự tập họp […]

25/08/2014 Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: 2 Tx 1, 1-5. 11b-12 “Để danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người”. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Phaolô, Silvanô, và Timôthêu kính gửi lời thăm Giáo đoàn Thêxalônica trong Thiên Chúa là Cha […]

24/08/2014 Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23 “Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ […]

23/08/2014 Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Ed 43, 1-7a “Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng nước lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của […]

22/08/2014 Lễ Đức Maria Nữ Vương, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hl 1-6) “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho […]

21/08/2014 Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Ed 36, 23-28 “Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm […]

20/08/2014 Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 1-11 “Ta sẽ giải thoát đoàn chiên Ta khỏi tay chúng, và đoàn chiên sẽ không làm mồi ngon cho chúng nữa”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri về các chủ chăn Israel, hãy nói tiên tri […]

19/08/2014 Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Ed 28, 1-10 “Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi vì […]

GIÊSU.NET