18/01/19 Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11 “Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị mà có người trong anh […]

17/01/19 Thứ Năm Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 3, 7-14 “Chúng ta hãy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu còn nói được là Hôm Nay”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, như Thánh Thần phán rằng: “Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng như thời chống đối, như […]

16/01/19 Thứ Tư Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18 “Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người, mà Người huỷ diệt kẻ thống […]

15/01/19 Thứ Ba Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12 “Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng có người đã minh chứng trong một đoạn sách […]

14/01/19 Thứ Hai Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 1, 1-6 “Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”. Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái. Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng […]

13/01/19 Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét […]

12/01/19 Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21 “Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. Và chúng ta […]

11/01/19 Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13) “Thánh Thần, nước và máu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu, […]

10/01/19 Thứ Năm Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 19 – 5, 4 “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương yêu chúng ta trước. Nếu ai nói […]

GIÊSU.NET