20/09/19 Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12 “Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều này. Nếu ai giảng dạy điều chi khác lạ và không […]

19/09/19 Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16 “Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, chớ có ai khinh dể con vì con […]

18/09/19 Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16 “Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư […]

17/09/19 Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 1-13 “Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị phụ tá cũng vậy, phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Đây là lời chân thật: Nếu […]

16/09/19 Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 2, 1-8 “Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất […]

15/09/19 Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm […]

14/09/19 Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên, Suy Tôn Thánh Giá

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, […]

13/09/19 Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 1-2. 12-14 “Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu. Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, […]

12/09/19 Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 3, 12-17 “Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc […]

GIÊSU.NET