21/02/20 Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:        Gc 2, 14-24. 26 “Cũng như xác không hồn là xác chết, thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”. Trích sách của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, nếu có ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có […]

20/02/20 Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:      Gc 2, 1-9 “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo đó sao? Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, Anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên […]

19/02/20 Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:      Gc 1, 19-27 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của người ta không […]

18/02/20 Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:       Gc 1, 12-18 “Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, […]

17/02/20 Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:      Gc 1, 1-11 “Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn”. Khởi đầu bức thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ. Giacôbê, đầy tớ của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, kính chào mười hai […]

16/02/20 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20) “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”. Trích sách Huấn Ca. Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì […]

15/02/20 Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:      1 V 12, 26-32; 13, 33-34 “Giêroboam đúc hai con bò vàng”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: “Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Đavít; nếu dân này lên Giêrusalem để tế lễ trong nhà Chúa, thì lòng dân […]

14/02/20 Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:       1 V 11, 29-32; 12, 19 “Israel lìa bỏ nhà Đavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo […]

13/02/20 Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     1 V 11, 4-13 “Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Đavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ của ông mê hoặc lòng […]