12/09/19 Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 3, 12-17 “Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc […]

11/09/19 Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 3, 1-11 “Anh em đã chết với Đức Kitô. Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, […]

10/09/19 Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 2, 6-15 “Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, như anh em đã nhận lãnh Chúa Giêsu Kitô, anh em hãy sống trong Người, […]

09/09/19 Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 24 – 2, 3 “Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu […]

08/09/19 Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18 “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”. Trích sách Khôn Ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, […]

07/09/19 Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 21-23 “Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ và thù nghịch trong tư tưởng và trong hành […]

06/09/19 Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 15-20 “Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác […]

05/09/19 Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 9-14 “Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, và đem chúng ta vào nước Con yêu dấu của Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, từ ngày chúng tôi nghe biết về anh em, chúng tôi không ngừng […]

04/09/19 Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 1-8 “Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô do ý định của Thiên Chúa, và anh Timôthêu, kính gửi các thánh ở […]