07/07/18 Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 9, 11-15 “Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ”. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà xếp của Đavít đã xiêu đổ, Ta sẽ lấp những lỗ hổng nơi tường, trùng […]

06/07/18 Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-6. 9-12 “Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần […]

05/07/18 Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 7, 10-17 “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở […]

04/07/18 Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 5, 14-15. 21-24 “Ngươi hãy mang đi xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi, và hãy biểu lộ sự chính trực như suối chảy mạnh”. Trích sách Tiên tri Amos. Các ngươi hãy tìm sự lành, và đừng tìm sự dữ, để các ngươi được sống. Và như vậy, Chúa […]

03/07/18 Thứ Ba, Lễ Thánh Tôma, Tông Đồ, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà […]

02/07/18 Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 2, 6-10. 13-16 “Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa phán: “Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta sẽ không rút lại quyết định của Ta nữa: vì chúng sẽ bán người công chính để lấy […]

01/07/18 Chúa Nhật XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 (Hl 1, 13-15; 2, 23-24) “Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng […]

30/06/18 Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19 “Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa”. Trích sách Ai Ca. Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong cơn thịnh nộ, Chúa phá huỷ thành luỹ thiếu nữ Giuđa. Người quật xuống đất và làm sỉ […]

29/06/18 Thứ Sáu, Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ, Lễ Trọng

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên […]

GIÊSU.NET