27/06/19 Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 16, 1-12. 15-16 “Agar đã sinh cho Abraham một con trai và ông gọi nó là Ismael”. Trích sách Sáng Thế. Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ người Ai-cập, tên là Agar, bà đã nói cùng ông rằng: “Này, Chúa không cho tôi […]

26/06/19 Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 15, 1-12. 17-18 “Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Đấng phù trợ và là phần thưởng rất bội hậu cho […]

25/06/19 Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 13, 2. 5-18 “Bác không muốn có sự bất bình giữa bác và cháu: vì chúng ta là anh em với nhau”. Trích sách Sáng Thế. Bấy giờ Abram rất giàu, có nhiều vàng bạc. Ông Lót, người đi với Abram, cũng có nhiều đàn chiên, bò và lều trại. Miền […]

24/06/19 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên, Sinh Nhật THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-10 “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, […]

23/06/19 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành […]

22/06/19 Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 12, 1-10 “Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, – thật chẳng có ích gì, – thì tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mạc […]

21/06/19 Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 18. 21b-30 “Không kể những việc bên ngoài, lại còn những việc thúc bách hằng ngày và mối lo lắng đến các Giáo hội”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, vì có nhiều kẻ khoe khoang về xác […]

20/06/19 Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 1-11 “Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh […]

19/06/19 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không […]

GIÊSU.NET