27/09/18 Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2-11 “Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời”. Trích sách Giảng Viên. Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm lụng vất vả dưới mặt trời? Một thế […]

26/09/18 Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9 “Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ”. Trích sách Châm Ngôn. Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào Người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời […]

25/09/18 Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cn 21, 1-6. 10-13 “Những câu Cách Ngôn khác nhau”. Trích sách Châm Ngôn. Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc tâm can. Thực […]

24/09/18 Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cn 3, 27-34 {hoặc 27-35} “Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối”. Trích sách Châm Ngôn. Hỡi con, con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành; nếu con làm được việc lành, thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người bạn của con rằng: “Hãy đi rồi trở lại, mai […]

23/09/18 Chúa Nhật XXV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách Khôn Ngoan (Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách […]

22/09/18 Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49 “Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? Hỡi kẻ […]

21/09/18 Thứ Sáu, Lễ Thánh Matthêu, Tông đồ, Lễ kính

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13 “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. […]

20/09/18 Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh […]

19/09/18 Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 12, 31 – 13, 13 “Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi […]

GIÊSU.NET