27/02/2014 Thứ Năm Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 5, 1-6 Tiền công của những người làm công mà các ngươi đã gian lận đang kêu gào, và tiếng gào ấy đã lọt thấu tai Chúa”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai […]

26/02/2014 Thứ Tư Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 4, 13b-18 (Hl 13-17) “Đời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn’”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở […]

25/02/2014 Thứ Ba Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 4, 1-10 “Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến […]

24/02/2014 Thứ Hai Tuần VII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gc 3, 13-18 “Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình […]

23/02/2014 CN VII Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Lv 19, 1-2. 17-18 “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh […]

22/02/2014 Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô, LK

baidoc

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một […]

21/02/2014 Th. Phêrô Đamiano, giám mục tiến sĩ

baidoc

Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Năm II BÀI ĐỌC I: Gc 2, 14-24. 26 “Cũng như xác không hồn là xác chết, thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”. Trích sách của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, nếu có ai nói mình có đức tin, mà không […]

20/02/2014 Thứ Năm Tuần VI Thường Niên Năm II

baidoc

Thứ Năm Tuần VI Thường Niên Năm II BÀI ĐỌC I: Gc 2, 1-9 “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo đó sao? Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, Anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh […]

18/02/2014 Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm II

baidoc

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm II BÀI ĐỌC I: Gc 1, 12-18 “Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những […]

GIÊSU.NET