02/08/2014 Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gr 26, 11-16. 24 “Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: “Người này đáng xử tử, vì nó đã nói tiên […]

01/08/2014 Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9 “Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Đây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng đền thờ Chúa, và bảo mọi thành phố nước Giuđa […]

31/07/2014 Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời Ta”. Tôi […]

30/07/2014 Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gr 15, 10. 16-21 “Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh luận và cãi vã trong khắp xứ? Con […]

29/07/2014 Lễ Thánh nữ Martha, Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Đây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải mừng lễ trong thời gian của nó. Chiều […]

28/07/2014 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm II

BÀI ĐỌC I: Gr 13, 1-11 “Dân này sẽ như chiếc đai lưng không còn có thể xài được nữa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng vào nước”. Và tôi đi mua dây […]

27/07/2014 Chúa Nhật XVII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12 “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. […]

26/07/2014 Lễ Hai Thánh Gioakim và Anna, Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 10-15 “Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”. Trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân hậu, mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi […]

25/07/2014 Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15 “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song […]