09/01/19 Thứ Tư Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 11-18 “Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa […]

08/01/19 Thứ Ba Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 7-10 “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên […]

07/01/19 Thứ Hai Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 22 – 4, 6 “Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng […]

06/01/19 Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u […]

05/01/19 Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 11-21 “Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu là chúng ta phải thương yêu nhau. […]

04/01/19 Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 7-10 “Người ấy không phạm tội được, vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công chính là người công chính, cũng như chính Người […]

03/01/19 Thứ Năm Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 29 – 3, 6 “Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu các con biết Người là Đấng công chính, thì các con hãy biết rằng bất cứ ai thực hành sự công […]

02/01/19 Thứ Tư Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô? […]

01/01/19 Thứ Ba, Lễ Mẹ Thiên Chúa

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: […]

GIÊSU.NET