27/11/19 Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Đn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28 “Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã say rượu, liền […]

26/11/19 Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Đn 2, 31-45 “Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong những ngày ấy, Đaniel tâu vua Nabukôđônôsor rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy rất cao sang rực rỡ, đứng […]

25/11/19 Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Đn 1, 1-6. 8-20 “Không ai bằng Đaniel, Anania, Misael và Azaria”. Khởi đầu sách Tiên tri Đaniel. Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabukô-đônôsor, vua Babylon, tiến đến vây hãm Giêrusalem. Chúa trao vua Gioakim nước Giuđa và một phần đồ vật dùng trong đền thờ Chúa vào […]

24/11/19 Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3 “Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm […]

23/11/19 Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    1 Mcb 6, 1-13 “Vì các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêrusalem mà trẫm phải buồn bực mà chết”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư có thành Êlymai nổi tiếng là giàu có và […]

22/11/19 Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    1 Mcb 4, 36-37, 52-59 “Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân thù chúng ta đã bị tiêu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và […]

21/11/19 Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    1 Mcb 2, 15-29 “Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người […]

20/11/19 Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   2 Mcb 7, 1. 20-31 “Đấng Sáng Tạo vũ trụ sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu, và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân […]

19/11/19 Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   2 Mcb 6, 18-31 “Tôi sẽ để lại một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Êlêazarô, một người trong hàng Luật sĩ vị vọng, […]

GIÊSU.NET