12/02/20 Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     1 V 10, 1-10 “Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn […]

11/02/20 Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:      1 V 8, 22-23. 27-30 Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và […]

10/02/20 Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  1 V 8, 1-7. 9-13 “Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều […]

09/02/20 Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ […]

08/02/20 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:       1 V 3, 4-13 “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Salomon đến Gabaon để dâng hy lễ, vì đây là nơi cao rộng nhất. Salomon dâng trên bàn thờ này một ngàn […]

07/02/20 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Hc 47, 2-13 (Hl 2-11) Đavít đã thành tâm ca tụng và yêu mến Thiên Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Như miếng mỡ lóc ra khỏi thịt con vật tế lễ thế nào, thì Đavít được chọn giữa con cái Israel như vậy. Người dỡn với sư tử như dỡn với chiên […]

06/02/20 Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên, Thánh Phaolô Miki và các Bạn, tử đạo

BÀI ĐỌC I: Gl 2, 19-20 “Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”. Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu […]

05/02/20 Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    2 Sm 24, 2. 9-17 “Chính con đã phạm tội, nhưng những người này là những con chiên,  họ có làm gì đâu?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, vua Đavít nói với Gioáp tư lệnh quân đội rằng: “Ngươi hãy đi kinh lý khắp các chi tộc […]

04/02/20 Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3 “Absalon con cha ơi, sao cha không chết thay cho con?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, tình cờ gặp các cận vệ của Đavít, và khi con lừa đi qua dưới cây sồi […]