01/09/18 Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 26-31 “Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: vì không có mấy người khôn ngoan theo xác […]

31/08/18 Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 17-25 “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em […]

30/08/18 Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 1-9 “Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào […]

29/08/18 Thứ Tư, Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Đừng run sợ trước mặt họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất […]

28/08/18 Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Tx 2, 1-3a. 13-16 (Hl 1-3a, 14-17) “Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, nhân vì sự Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ đến, và sự tập họp […]

27/08/18 Thứ Hai, Lễ Thánh Nữ Mônica, Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: Hc 26, 1-4. 16-21 (Hl 1-4. 13-16) “Như mặt trời mọc lên thế nào, thì người vợ hiền lành cũng sẽ là vật trang trí cho gia đình như vậy”. Trích sách Huấn Ca. Phúc cho người chồng có được một người vợ hiền, vì sẽ được sống gấp đôi. Người vợ […]

26/08/18 Chúa Nhật XXI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan […]

25/08/18 Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ed 43, 1-7a “Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng nước lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của […]

24/08/18 Thứ Sáu, Lễ Thánh Batôlômêô, Tông đồ, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”. Thiên Thần đem tôi lên một núi […]

GIÊSU.NET