03/06/18 Chúa Nhật, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi […]

02/06/18 Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gđ 17, 20b-25 “Thiên Chúa có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người”. Trích thư của Thánh Giuđa Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những điều do các tông đồ đã loan tin […]

01/06/18 Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 4, 7-13 “Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em […]

31/05/18 Thứ Năm, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, LK

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a “Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã […]

30/05/18 Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I:1 Pr 1, 18-25 “Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi […]

29/05/18 Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 1, 10-16 “Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên […]

28/05/18 Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 1, 3-9 “Anh em yêu mến Đức Kitô, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi […]

27/05/18 Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-34. 39-40 “Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời […]

26/05/18 Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gc 5, 13-20 “Lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu nguyện. Còn ai hân hoan, người đó hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau […]

GIÊSU.NET