14/06/19 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15 “Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân […]

13/06/19 Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 3, 15 – 4, 1. 3-6 “Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cho đến nay, mỗi lần đọc sách […]

12/06/19 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 3, 4-11 “Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước […]

11/06/19 Thứ Ba Mùa Thường Niên, Thánh Barnabas, Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc […]

10/06/19 Thứ Hai Mùa Thường Niên, Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

Bài đọc I St 3,9-15.20 “Mẹ của toàn thể chúng sinh” Bài trích sách Sáng thế Sau khi Ađam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: “Ngươi ở đâu vậy?” Ông thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và […]

09/06/19 Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 “Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến […]

08/06/19 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: […]

07/06/19 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 25, 13-21 “Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có […]

05/06/19 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, […]