03/02/20 Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a “Chúng ta hãy trốn khỏi Absalon. Hãy để Sêmê nguyền rủa theo lệnh của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Đavít rằng: “Toàn dân Israel hết lòng theo Absalon. Đavít liền nói cùng các […]

02/02/20 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4 “Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên […]

01/02/20 Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 12, 1-7a, 10-17 “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Đavít. Ông đến và nói với Đavít rằng: “Trong thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu có rất nhiều […]

31/01/20 Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10b. 13-17 “Ngươi đã khinh dể Ta và đã cướp vợ Uria làm vợ mình”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy, sang năm mới, là lúc các vua thường ra trận, thì Đavít sai Gioáp, các tôi tớ của vua và toàn dân Israel đi tiêu […]

30/01/20 Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 18-19. 24-29 “Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đình tôi là chi?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Sau khi Nathan nói với Đavít xong, vua Đavít đến ngồi trước Thiên Chúa mà nói rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, con là ai và gia […]

29/01/20 Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 4-17 “Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Đavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi […]

28/01/20 Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 6, 12b-15, 17-19 “Đavít và toàn dân Israel hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Đavít hân hoan đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Obêđê về thành Đavít. Vua dẫn theo bảy ca đoàn và đàn bò […]

27/01/20 Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-7. 10 “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang […]

26/01/20 Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành […]