25/02/19 Thứ Hai Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 1, 1-10 (Hl 1-9) “Sự khôn ngoan được tác tạo trước mọi loài”. Khởi đầu sách Huấn Ca. Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với Người và có từ trước muôn thuở. Ai đếm được cát biển, giọt mưa và số ngày từ muôn […]

24/02/19 Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 “Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Đavít. Ban đêm […]

23/02/19 Thứ Bảy Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 11, 1-7 “Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên Chúa mà cấu thành”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Đức tin là nền tảng của những điều hy vọng, là bằng chứng cho những thực tại vô hình. Quả thật, nhờ đức tin mà các tiền […]

22/02/19 Thứ Sáu Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một […]

21/02/19 Thứ Năm Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 9, 1-13 “Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và con cái ông. Người phán bảo rằng: “Các ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt […]

20/02/19 Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 8, 6-13. 20-22 “Ông nhìn thấy mặt đất đã khô ráo”. Trích sách Sáng Thế. Sau bốn mươi ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó bay đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô cạn thì mới không bay về nữa. Sau con […]

19/02/19 Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 6, 5-8; 7, 1-5.10 “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên” Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc […]

18/02/19 Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 4, 1-15. 25 “Cain xông vào giết Abel em mình”. Trích sách Sáng Thế. Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói rằng: “Nhờ ơn Chúa, tôi sinh được người con”. Bà sinh ra Abel là em. Abel thì chăn chiên, còn Cain thì […]

17/02/19 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. […]

GIÊSU.NET