31/12/18 Thứ Hai Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 18-21 “Các con được Đấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, […]

30/12/18 Chúa Nhật I Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì […]

29/12/18 Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 3-11 “Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. […]

28/12/18 Thứ Sáu, Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 5 – 2,2 “Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự […]

27/12/18 Thứ Năm, Lễ Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 1-4 “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, […]

26/12/18 Thứ Tư, Lễ Thánh Têphanô, Tiên Khởi Tử Đạo, LK

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia thuộc Hội đường, […]

25/12/18 Thứ Ba, Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ Nửa Đêm BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6) “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. […]

24/12/18 Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng / Lễ vọng Chúa Giáng sinh

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16 “Vương quốc Đavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên […]

23/12/18 Chúa Nhật IV Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a) “Nơi ngươi sẽ xuất hiện Đấng thống trị Israel”. Bài trích sách Tiên tri Mikha. Đây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có […]

GIÊSU.NET