18/11/19 Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67 “Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, bởi dòng các vua Hy-lạp sinh ra một mầm mống tội lỗi, là Antiôcô Êpiphan, con vua Antiôcô, trước kia bị bắt làm con tin […]

17/11/19 Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ml 4, 1-2a (Hl 3, 19-20) “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”. Trích sách Tiên tri Malakhi. “Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ […]

16/11/19 Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Kn 18, 14-16; 19, 6-9 “Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”. Trích sách Khôn Ngoan. Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn […]

15/11/19 Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Kn 13, 1-9 “Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”. Trích sách Khôn Ngoan. Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình […]

14/11/19 Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Kn 7, 22 – 8, 1 “Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa”. Trích sách Khôn Ngoan. Trong sự khôn ngoan có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, […]

13/11/19 Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Kn 6, 2-12 (Hl 2-11) “Hỡi các vua chúa, hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”. Trích sách Khôn Ngoan. Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu hãnh, vì […]

12/11/19 Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:      Kn 2, 23 – 3, 9 “Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an”. Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác […]

11/11/19 Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Kn 1, 1-7 “Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”. Khởi đầu sách Khôn Ngoan. Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. […]

10/11/19 Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi […]

GIÊSU.NET