09/11/19 Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên, CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

Các bài đọc lấy ở lễ chung cung hiến Nhà thờ, tr. 1349-1364, đặc biệt đọc: BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những […]

08/11/19 Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Rm 15, 14-21 “Tôi là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, […]

07/11/19 Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Rm 14, 7-12 “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống […]

06/11/19 Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Rm 13, 8-10 “Yêu thương là chu toàn trọn cả luật”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn Lề luật. Đó là: Chớ ngoại tình, […]

05/11/19 Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 12, 5-16 “Kẻ này là chi thể của người kia”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của […]

04/11/19 Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Rm 11, 29-36 “Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. […]

03/11/19 Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Kn 11, 23 – 12, 2 (Hl 11, 22 – 12, 1) “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”. Trích sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước […]

02/11/19 Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên, Cầu cho các tín hữu đã qua đời.

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã […]

01/11/19 Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên, Lễ Các Thánh

CÁC THÁNH NAM NỮ Lễ trọng   BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một […]

GIÊSU.NET