22/12/18 Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. […]

21/12/18 Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Dc 2, 8-14 “Đây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”. Bài trích sách Diễm Ca. Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Đó, người đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, […]

20/12/18 Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì […]

19/12/18 Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7. 24-25a “Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra”. Bài trích sách Thủ Lãnh. Ngày ấy, có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Đan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: “Ngươi son […]

18/12/18 Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8 “Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và […]

17/12/18 Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10 “Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”. Bài trích sách Sáng Thế. Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giuđa, anh em con […]

16/12/18 Chúa Nhật III Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a “Chúa sẽ hân hoan vì người”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui […]

15/12/18 Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng […]

14/12/18 Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Đấng dẫn dắt ngươi trong con […]

GIÊSU.NET