16/02/19 Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 3, 9-24 “Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần […]

15/02/19 Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 3, 1-8 “Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Trích sách Sáng Thế. Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn mọi thứ trái […]

14/02/19 Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-25 “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật […]

13/02/19 Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 2, 4b-9. 15-17 (Hr 5-9. 15-17) “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”. Trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài đồng ruộng, vì Chúa là […]

12/02/19 Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 1, 20 – 2, 4a “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời”. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá […]

11/02/19 Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 1, 1-19 “Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”. Trích sách Sáng Thế. Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Hãy có […]

10/02/19 Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-2a, 3-8 “Này tôi đây, xin hãy sai tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và luân phiên tung hô rằng: […]

09/02/19 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 15-17, 20-21 “Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước, làm cho anh em xứng đáng thi hành việc thiện”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhờ Đức Giêsu mà trong mọi lúc, chúng ta luôn luôn […]

08/02/19 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 1-8 “Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời vẫn như thế”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, tình bác ái huynh đệ phải tồn tại trong anh em. Anh em đừng lãng quên việc cho khách đỗ nhà: vì khi làm […]

GIÊSU.NET