25/01/20 Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên

Tết Nguyên Đán – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI BÀI ĐỌC I: Cv 22, 3-16 “Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào […]

24/01/20 Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 24, 3-21 “Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Đấng xức dầu của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel và đi tìm Đavít và các người theo ông, cho […]

23/01/20 Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 “Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống […]

22/01/20 Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 “Đavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Đavít đến trước Saolê, thì Đavít nói với Saolê rằng: “Đừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ […]

21/01/20 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13 “Samuel xức dầu cho Đavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn […]

20/01/20 Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23 “Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên Chúa đã nói với tôi trong đêm […]

19/01/20 Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”. Và bây giờ, Chúa phán, Người đã […]

18/01/20 Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a “Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân Người”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Lúc bấy giờ có một người thuộc dòng dõi Bengiamin tên là Cis, con trai của Abiel, Abiel con ông Sêror, Sêror con ông Bêcora, Bêcora […]

17/01/20 Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a “Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại […]