21/04/19 Chúa Nhật Phục Sinh

Lễ Trong Ngày BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ […]

20/04/19 Thứ Bảy Mùa Chay, Lễ Vọng Phục Sinh

PHẦN II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc ít là ba bài trích ở Cựu Ước […]

19/04/19 Thứ Sáu Mùa Chay Tuần Thánh

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA PHẦN THỨ NHẤT: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA   BÀI ĐỌC I: Is 52, 13 – 53, 12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. (Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Này tôi tớ Ta sẽ được cao […]

18/04/19 Thứ Năm Mùa Chay Tuần Thánh

LỄ LÀM PHÉP DẦU BÀI ĐỌC I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9 “Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, và cho họ dầu hoan lạc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã […]

17/04/19 Thứ Tư Mùa Chay Tuần Thánh

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người tôi tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời […]

16/04/19 Thứ Ba Mùa Chay Tuần Thánh

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho ngươi nên sự sáng các dân tộc, để ngươi trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. (Bài ca thứ hai của người tôi tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây! Hỡi các […]

15/04/19 Thứ Hai Mùa Chay Tuần Thánh

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư […]

14/04/19 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Chay, Lễ Lá

KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA Kiệu Lá BÀI PHÚC ÂM: Lc 19, 28-40 “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi […]

13/04/19 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại và […]

GIÊSU.NET