Đức Cha FX Nguyển Quang Sách, nguyên Giám mục Đà Nẵng đã từ trần

Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách (1925-2013), nguyên Giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã từ trần lúc 7g15, sáng Chúa Nhật 07/7/2013, hưởng thọ 88 tuổi.

duc-cha-fx-nguyen-quang-sach

Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách (1925-2013), nguyên Giám mục giáo phận Đà Nẵng,

đã từ trần lúc 7g15, sáng Chúa Nhật 07/7/2013, hưởng thọ 88 tuổi.
Đức Cha là một trong những vị Giám mục cao niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hiện nay và là một vị Giám mục đạo đức thánh thiện. Khẩu hiệu Giám mục của ngài: để phục vụ.

TIỂU SỬ

Đức Cha Phanxicô Xaviê NGUYỄN QUANG SÁCH
Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1925 tại An Ngãi, Hoà Sơn, Đà Nẵng

–          1938 – 1945 :  Học Tiểu chủng viện Làng Sông, Quy Nhơn.

–          1945 – 1954  :  Học Đại Chủng viện Quy Nhơn.

–          1954 – 1955  :  Học Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

–          1955 – 1956  :  Giáo sư Tiểu Chủng viện Nha Trang.

Ngày 08/8/1956  : Thụ phong Linh mục tại Nha Trang do Đức Cha Piquet Lợi.

–          1956 – 1957  :  Phó xứ Nhà thờ Chính Tòa, Quy Nhơn.

–          1957 – 1958  :  Quản xứ Phước Tường, Đà Nẵng.

–          1958…          :  Quản xứ Thuận Yên, Quảng Nam.

–          1958 – 1960  :  Quản xứ Lai Nghi, Quảng Nam.

–          1960 – 1965  :  Quản xứ Xuyên Quang, Quảng Nam.

–          1965 – 1974  :  Quản xứ Phước Quang, Hòa Khánh, Đà Nẵng.

–          1974 – 1975  :  Quản xứ Thanh Đức, Đà Nẵng.

Ngày 06/6/1975 :  Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính Tòa, Đà Nẵng.

–          1975 – 1988  :  Giám mục Phó kiêm Tổng Đại diện Giáo phận Đà Nẵng.

–          Ngày 21/01/1988  :  Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

–          Ngày 06/11/2000  :  Nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Đà Nẵng.

130707 DCSach

 

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT:

GIÊSU.NET