KINH THÁNH 100 TUẦN 1-10

KINH THÁNH 100 TUẦN

ducchakham

ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

TUẦN 1-10 | TUẦN 11-20 | TUẦN 21-30 | TUẦN 31-40 | TUẦN 41-50
TUẦN 51-60 | TUẦN 61-70 | TUẦN 71-80 | TUẦN 81-90 | TUẦN 91-100

 

MỞ ĐẦU: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan000.mp3

 

TUẦN 1:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan001.mp3

 • Tổng quát về ngũ thư và sách Sáng Thế
 • Các nguồn văn của ngũ thư
 • Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô và bằng lời quyền năng của Người
 • Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
 • Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ bình đẳng bổ túc cho nhau
 • Thánh ca tác phẩm

TUẦN 2:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan002.mp3

 • Vai trò của giác quan
 • Chiến thuật của ma quỉ khi cám dỗ con người
 • Chỉ có Thiên Chúa là đấng xác định ranh giới thiện và ác
 • Hậu quả của tội
 • Niềm hy vọng

TUẦN 3:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan003.mp3

 • Thiên Chúa là đàn ông? Thiên Chúa chúc dữ cho Eva quá khắt khe?
 • Lụt đại hồng thủy, so sánh với huyền thoại của Babylon
 • Ý nghĩa của nước trong lụt hồng thủy, con tàu ông Noe
 • Noe là hình ảnh loan báo Chúa Kitô

TUẦN 4:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan004.mp3

 • Tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho Abraham
 • Lời đáp trả của Abraham
 • Giao ước với Abraham
 • Ismael chào đời
 • Bài học cho đời sống đức tin Kitô hữu

TUẦN 5:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan005.mp3

 • Thiên Chúa ngỏ lời với con người bằng cách nào?
 • Đường lối sư phạm của Thiên Chúa
 • Đọc Thánh Kinh cách nào cho đúng?
 • Giải đáp 1: Cha con ông Lót loạn luận
 • Giải đáp 2: Câu chuyện loạn luân giữa Tổ phụ Giuđa & Bà Tama
 • Giải đáp 3: Sao mà Chúa ác quá?
 • Giải đáp 4: Tại sao Thiên Chúa trách Bà Sara mà không trách Ông Abraham
 • Giải đáp 5: Từ Ađam đến Chúa Giêsu bao nhiêu thế kỷ?
 • Giải đáp 6: Qua câu chuyện tháp Babel thì Thiên Chúa sợ loài người?
 • Giải đáp 7: Tội vạ có được tha khi phạm tội phá thai?

TUẦN 6:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan006.mp3

 • Tổng quát
 • Giacop được Thiên Chúa tuyển chọn
 • Hành trình đức tin của Giacop & của người Kitô hữu
 • Thánh ca: “Thắp sáng lên”

TUẦN 7:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan007.mp3

 • Tổng quát
 • Thiên Chúa rút điều lành từ sự dữ
 • Thiên Chúa là đấng xét xử công minh
 • Tin là thưa vâng với Lời Chúa phán
 • Sống đức tin là vật lộn với Thiên Chúa
 • Nỗi khó khăn khi phải sống đức tin
 • Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc
 • Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa
 • Thiên Chúa là chủ của lịch sử

TUẦN 8:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan008.mp3

 • Giải đáp 1: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?
 • Giải đáp 2: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?
 • Tầm quan trọng của sách Xuất Hành
 • Thiên Chúa gọi Môsê từ bụi gai bốc cháy
 • Mạc khải danh Thiên Chúa
 • Thiên Chúa là đấng hiện diện, đấng đồng hành với con người
 • Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc
 • Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa
 • Thiên Chúa là chủ của lịch sử

TUẦN 9:   http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan009.mp3

 • Giài đáp 1: Tại sao Đức Chúa lại tìm cách giết ông Môsê
 • Giài đáp 2: Kéo họ trở lại mà được ơn tha thứ
 • Giài đáp 3: Ý nghĩa dây Pallium của các Đức TGM
 • Nhắc lại những điều tối cần thiết của phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần
 • Tổng quát
 • Cuộc Vượt qua của người Do Thái
 • Cuộc Vượt qua của người Kitô hữu
 • Cử hành Lễ Vượt qua
 • Chúa Giêsu củ hành bữa Tiệc ly, Thánh Thể, Vượt qua mới

TUẦN 10: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan010.mp3

 • Giải đáp: Có 2 Madalena
 • Tổng quát
 • Kinh nghiệm của dân Israel trong sa mạc
 • Kinh nghiệm sa mạc trong đời sống Kitô hữu
 • Mười điều răn

GIÊSU.NET