KINH THÁNH 100 TUẦN 11-20

KINH THÁNH 100 TUẦN

ducchakham

ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

TUẦN 1-10 | TUẦN 11-20 | TUẦN 21-30 | TUẦN 31-40 | TUẦN 41-50
TUẦN 51-60 | TUẦN 61-70 | TUẦN 71-80 | TUẦN 81-90 | TUẦN 91-100

 

TUẦN 11: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan011.mp3

 • Giải đáp: Tạc tượng, giữ ngày Chúa Nhật, Tân Cựu ước đối nhau
 • Tổng quát
 • Ý nghĩa thánh hiến – nhà tạm
 • Đời sống Kitô hữu nhà tạm trong nhà thờ
 • Con bê bằng vàng

TUẦN 12: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan012.mp3

 • Giải đáp: Thế giới có từ bao giờ & Cơ Đốc Giáo
 • Sách Xuất Hành: Sự kiện lịch sử
 • Giải đáp: Các tổ phụ & luật hôn nhân
 • Giải đáp: Tính thiên vị & công bình của Đức Chúa
 • Môsê, người của Thiên Chúa
 • Môsê, vị lãnh đạo lý tưởng của dân Chúa

TUẦN 13: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan013.mp3

 • Nhìn lại toàn bộ Ngũ Thư
 • Mục đích của các sách trong bộ Ngũ Thư
 • Nội dung sách Lêvi

TUẦN 14: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan014.mp3

 • Tên gọi và mục đích của sách Lêvi
 • Ý niệm căn bản của chương 17
 • Bài học của người Kitô hữu
 • Ý nghĩa và bài học

TUẦN 15: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan015.mp3

 • Giải đáp thắc mắc về người nữ & lời nguyền
 • Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.1
 • Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.2
 • Tổng quát về sách Dân Số

TUẦN 16: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan016.mp3

 • Ông Aharon & bà Miryam ghen tị với ông Môsê
 • Bài học cho người Kitô hữu
 • Israel nổi loạn & Thiên Chúa nổi giận
 • Người Kitô hữu học hỏi được gì qua cầu nguyện
 • Con rắn đồng trong Cựu ước & qui chiếu về Chúa Giêsu
 • Tiên tri Banaan & việc phải nói lời của Thiên Chúa

TUẦN 17: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan017.mp3

 • Giải đáp về các tước vị Hồng y
 • Thánh Phêrô con ông Gioan hay Giona
 • Chúc dữ cho dân
 • Thần Baan và bài học cho cuộc sống hôm nay
 • Lòng nhiệt thành của ông Pinkhat
 • Giosua kế nhiệm Môsê
 • Phân chia đất Canaan

TUẦN 18: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan018.mp3

 • Tổng quát
 • Dân được thánh hiến
 • Đường lối giáo dục của Thiên Chúa
 • Kinh nguyện hồi tưởng
 • Thánh ca Chúa biết lòng con

TUẦN 19: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan019.mp3

 • Đời sống hôn nhân gia đình
 • Những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin dân Israel

TUẦN 20: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan020.mp3

 • Đức cha chia sẻ về những bức thư từ phía giáo dân gửi đến
 • Khám phá lại ý nghĩa của ngày Chúa nhật
 • Tổng kết
 • Thánh Ca Tôi Sẽ Bước Đi

GIÊSU.NET