KHỎI BỆNH VÀ HOÁN CẢI NHỜ THÁNH CẢ GIUSE

Sau đây là một trong muôn vàn ơn thánh Chúa mà tín hữu Công Giáo nhận được nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả GIUSE, quan thầy Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Một chàng thanh niên, sau những tháng ngày ăn chơi trác táng đã mau chóng đánh […]

TIN CHẮC CHẮN CÓ LUYỆN NGỤC VÀ THIÊN ĐÀNG

… Tin vững vàng nơi sự hiện hữu của Luyện Ngục và Thiên Đàng không còn là tác động thuần túy Đức Tin đối với Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), xét vì Cha có nhiều thị kiến trực tiếp về Luyện Ngục và Thiên Đàng. Một buổi chiều năm 1958, sau buổi Chầu Phép […]

XIN CHÚA LẤY LÒNG NHÂN HẬU XÓA TỘI CON ĐÃ PHẠM!

… Thánh nữ Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791) tục danh là Anna Maria Rosa Gallo sinh ra và qua đời tại thành phố Napoli, miền Nam nước Ý. Thánh nữ thuộc dòng Ba Phanxicô và có lòng đặc biệt yêu mến cứu giúp Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình. Không tuần lễ […]