31/05/23 Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Thăm Bà Êlisabeth

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a “Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy…

30/05/23 Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 1-15 (Hl 1-12) “Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”. Trích sách Huấn Ca. Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn…

29/05/23 Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên, Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

BÀI ĐỌC I: St 3,9-15.20 “Mẹ của toàn thể chúng sinh” Bài trích sách Sáng thế. Sau khi Ađam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: “Ngươi ở đâu vậy?” Ông thưa:…

28/05/23 Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên, Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 “Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất…

27/05/23 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm,…

26/05/23 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 25, 13-21 “Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại…

25/05/23 Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 30; 23, 6-11 “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì,…

24/05/23 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày…

23/05/23 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời…

22/05/23 Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số…

Trang 2 của 390
1 2 3 4 390

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS