Không phải chuyện nhỏ

Tác giả dusty, 01 25, 2023, 01:07 SÁNG

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Số thành viên và 1 bạn đang xem chủ đề.

dusty

Bạn tù hỏi nhau:

– Tại sao anh phải vào đây?

– Tôi bỏ vợ ...

– Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà!

– ... từ trên lầu ba xuống.

LIÊN KẾT NHANH

XÉT MÌNH XƯNG TỘI KINH MÂN CÔI KINH THÁNH 100 TUẦN BÀI ĐỌC HẰNG NGÀY LÒNG THƯƠNG XÓT