30/06/19 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”. Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang […]

29/06/19 Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: Cv 3, 1-10 “Tôi có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một […]

28/06/19 Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên, THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-16 “Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản […]

27/06/19 Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 16, 1-12. 15-16 “Agar đã sinh cho Abraham một con trai và ông gọi nó là Ismael”. Trích sách Sáng Thế. Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ người Ai-cập, tên là Agar, bà đã nói cùng ông rằng: “Này, Chúa không cho tôi […]

26/06/19 Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 15, 1-12. 17-18 “Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Đấng phù trợ và là phần thưởng rất bội hậu cho […]

25/06/19 Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 13, 2. 5-18 “Bác không muốn có sự bất bình giữa bác và cháu: vì chúng ta là anh em với nhau”. Trích sách Sáng Thế. Bấy giờ Abram rất giàu, có nhiều vàng bạc. Ông Lót, người đi với Abram, cũng có nhiều đàn chiên, bò và lều trại. Miền […]

24/06/19 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên, Sinh Nhật THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-10 “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, […]

23/06/19 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành […]

22/06/19 Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 12, 1-10 “Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, – thật chẳng có ích gì, – thì tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mạc […]

GIÊSU.NET