LM Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Tân giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích sinh ngày 25.7.1952, khấn dòng ngày 4.1.1977, lãnh sứ vụ Linh Mục ngày 3.5.1990.

Sau hai vòng bầu cử, ngày 5.11.2014, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã đắc cử chức vụ Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhiệm kỳ 4 năm, 2015-2018.

Đúng 10 giờ sáng thứ năm ngày 15.1.2015, trước sự chứng kiến của đông đảo quý cha, quý thầy trong Tỉnh Dòng, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chính thức nhận chức vụ Giám Tỉnh.

Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho nhiệm kỳ mới của cha Tân Giám Tỉnh và 6 cố vấn của ngài đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng, trang nghiêm và sốt sắng.

Qua bài giảng của cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, cố vấn mới của Tỉnh Dòng, mọi người nhận ra được cha Tân Giám Tỉnh đã dựa vào Lời Chúa để như kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối, để định hướng cũng như điều chỉnh, dẫn dắt mọi hành vi, hành động của ngài trong nhiệm kỳ mới này. Làm người lãnh đạo, không phải dùng quyền để thống trị mà để yêu thương và phục vụ. Làm người mục tử không phải để được kẻ hầu người hạ mà để nâng đỡ chăm sóc anh em trong Tỉnh Dòng. Làm lớn không phải để kiêu căng tự mãn mà khiêm tốn, khiêm nhường giúp đỡ chăm lo cho anh em để anh em hoàn thành sứ vụ và ơn gọi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế của mình. Ngài sẽ phải noi gương Chúa Cứu Thế, Đấng là mục tử tốt lành, nhân hiền, khiêm nhường để lo lắng chăm sóc cho đoàn chiên Chúa trao phó là chính anh em trong Tỉnh Dòng.

Trong phần cuối thánh lễ, cha Tân Giám Tỉnh đã có lời cám ơn quý cha Giám Tỉnh tiền nhiệm, những người đã qua đời hay vẫn còn sống, đặc biệt là cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành. Ngài đã kể ra những cống hiến cho Tỉnh Dòng trong thời gian vừa qua của cha Vinh Sơn để nói lên lời cám ơn chân thành.

Cha Tân Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chỉ ra chủ đề cho năm đầu tiên nhiệm kỳ của ngài là: “Hiệp thông vì sứ vụ”. Qua chủ đề này, ngài mời gọi tất cả các thành viên trong Tỉnh Dòng hãy luôn hiệp nhất, yêu thương, hiệp thông với nhau vì sứ vụ, cho sứ vụ cao cả là loan báo Tin Mừng bình an. Có như vậy, việc phục vụ và xây dựng cộng đoàn, xây dựng Hội Thánh và loan báo Tin Mừng mới đem lại kết quả tốt nhất, đồng thời hoàn thành sứ vụ và ơn gọi của mình.

Một nhiệm kỳ mới của cha Tân Giám Tỉnh và các cố vấn của ngài đang được mở ra, chắc chắn phía trước không phải là con đường nhung lụa, không thiếu những khó khăn, chông gai, thử thách, còn biết bao nhiêu tâm hồn đang khát khao ơn thánh. Mong lắm cha Tân Giám Tỉnh và các cố vấn của ngài được tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, dồi dào hoa trái của Thánh Thần, dư đầy sức mạnh của Chúa Cứu Thế để hoàn thành sứ mạng Chúa và Hội Thánh trao, để đem Tin Mừng và ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn dân, nhất là những người neo đơn, nghèo khổ, bơ vơ, tất bạt.

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT:

GIÊSU.NET