Số giáo dân Pháp – Đức giảm nhưng tiền đóng góp cho giáo hội tăng.

Hội Đồng Giám Mục Pháp đã phát động chiến dịch dùng các phương tiện truyền thông xã hội để gây quỹ cho Giáo Hội. Quỹ này để trả lương cho 12,000 linh mục và 11,000 giáo dân đang phục vụ trong các giáo xứ và các cơ sở Công Giáo Pháp.

Uỷ ban phụ trách chiến dịch quyên tiền đã đưa ra câu vận động quần chúng “ Bạn có 105 lý do để đóng góp cho Giáo Hội Công Giáo” Con số 105 tượng trừng cho số giáo phận tại Pháp

Theo thống kê, năm 1972, 87% dân số Pháp khai là người Công Giáo, đến năm 2010 xuống còn 65% và năm 2016 xuống còn 53.8%

Số người tặng tiền cho Giáo Hội Pháp cũng giảm.Năm 2016 có 1,128,000 người dâng tặng, so với năm 2015, số người hiến tặng giảm 40,000 người. Tuy nhiên số tiền thâu được năm 2016 lai tăng là 254 triệu Euros tức 305 triệu Dollars, tăng 1.1% so với năm 2015.

Tiền giáo dân đóng góp cho Giáo Hội Công Giáo Đức cũng giống như tình hình tại Pháp. Theo thống kê, so với năm 2000, số người tự khai là người Công Giáo Đức giảm 2.2 triệu người. Nhưng số tiền Công Giáo Đức thu được lại tăng. Con số kỷ lục là 6 tỉ Euros tức 7.2 tỉ Dollars.

Tưởng cũng nên nói thêm tại Đức, một người khai theo tôn giáo nào thì chính quyền sẽ khấu trừ từ 8% đến 9% lợi tức hàng năm của người đó và trao lại cho Giáo Hội của người đó.

Các chuyên gia tài chánh giải thích: tuy giáo dân giảm, nhưng tiền Giáo Hội Công Giáo Đức thu được gia tăng, vì nền kinh tế Đức tăng trưởng.

Nguyễn Long Thao

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT: