20/06/21 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11 “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng…

19/06/21 Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     2 Cr 12, 1-10 “Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, – thật chẳng…

18/06/21 Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 11, 18. 21b-30 “Không kể những việc bên ngoài, lại còn những việc thúc bách hằng ngày và mối lo lắng đến các Giáo hội”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

17/06/21 Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     2 Cr 11, 1-11 “Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phải chi…

16/06/21 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai…

15/06/21 Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 8, 1-9 “Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh…

14/06/21 Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     2 Cr 6, 1-10 “Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, với tư cách là…

Trang 1 của 336
1 2 3 336

HỖ TRỢ GIÊSU.NET

 XIN HỖ TRỢ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI, ĐỂ CHÚNG TÔI:
 - Tiếp tục rao truyền Lòng Thương Xót Chúa
 - Nâng cấp website và thêm nhiều tiết mục khác giúp ích cho các tín hữu mọi nơi trên toàn cầu.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!