CHAT

coffeeGIESU.NET CHATROOM
Nhịp cầu kết bạn, chia sẻ, và gặp gỡ các tín hữu trên mạng lưới toàn cầu!

Quy luật phòng chat:
(1) không vào với một nickname bậy    (2) không nói bậy hay chửi bậy    (3) luôn tôn trọng mọi người trong phòng (4) không quảng cáo

guest2365
Đúng vậy, rất cần phải như thế.
guest2894
helo
guest2894
xin chao moi nguoi
guest2904
chao
guest2904
hi
giesu.net
.
giesu.net guest2336
Chatter: 1

giesu.net:
Chỉnh sửa