chat

coffeeGIESU.NET CHATROOM
Nhịp cầu kết bạn, chia sẻ, và gặp gỡ các tín hữu trên mạng lưới toàn cầu!

Quy luật phòng chat:
(1) không vào với một nickname bậy    (2) không nói bậy hay chửi bậy    (3) luôn tôn trọng mọi người trong phòng (4) không quảng cáo

 

tp
xin chao
guest1847
xin chao
phong2
chao 1847
Vô Danh-1760
Xin chào, chuc moi người được nhiều Chuc phục sinh
tp Vô Danh-1760
Chatter: 1

tp:
Chỉnh sửa