KINH THÁNH 100 TUẦN

KINH THÁNH 100 TUẦN

ducchakham

ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

 1. MỞ ĐẦU
 2. TUẦN 1
 3. TUẦN 2
 4. TUẦN 3
 5. TUẦN 4
 6. TUẦN 5
 7. TUẦN 6
 8. TUẦN 7
 9. TUẦN 8
 10. TUẦN 9
 11. TUẦN 10
 12. TUẦN 11
 13. TUẦN 12
 14. TUẦN 13
 15. TUẦN 14
 16. TUẦN 15
 17. TUẦN 16
 18. TUẦN 17
 19. TUẦN 18
 20. TUẦN 19
 21. TUẦN 20
 22. TUẦN 21
 23. TUẦN 22
 24. TUẦN 23
 25. TUẦN 24
 26. TUẦN 25
 27. TUẦN 26
 28. TUẦN 27
 29. TUẦN 28
 30. TUẦN 29
 31. TUẦN 30
 32. TUẦN 31
 33. TUẦN 32
 34. TUẦN 33
 35. TUẦN 34
 36. TUẦN 35
 37. TUẦN 36
 38. TUẦN 37
 39. TUẦN 38
 40. TUẦN 39
 41. TUẦN 40
 42. TUẦN 41
 43. TUẦN 42
 44. TUẦN 43
 45. TUẦN 44
 46. TUẦN 45
 47. TUẦN 46
 48. TUẦN 47
 49. TUẦN 48
 50. TUẦN 49
 51. TUẦN 50
 52. TUẦN 51
 53. TUẦN 52
 54. TUẦN 53
 55. TUẦN 54
 56. TUẦN 55
 57. TUẦN 56
 58. TUẦN 57
 59. TUẦN 58
 60. TUẦN 59
 61. TUẦN 60
 62. TUẦN 61
 63. TUẦN 62
 64. TUẦN 63
 65. TUẦN 64
 66. TUẦN 65
 67. TUẦN 66
 68. TUẦN 67
 69. TUẦN 68
 70. TUẦN 69
 71. TUẦN 70
 72. TUẦN 71
 73. TUẦN 72
 74. TUẦN 73
 75. TUẦN 74
 76. TUẦN 75
 77. TUẦN 76
 78. TUẦN 77
 79. TUẦN 78
 80. TUẦN 79
 81. TUẦN 80
 82. TUẦN 81
 83. TUẦN 82
 84. TUẦN 83
 85. TUẦN 84
 86. TUẦN 85
 87. TUẦN 86
 88. TUẦN 87
 89. TUẦN 88
 90. TUẦN 89
 91. TUẦN 90
 92. TUẦN 91
 93. TUẦN 92
 94. TUẦN 93
 95. TUẦN 94
 96. TUẦN 95
 97. TUẦN 96
 98. TUẦN 97
 99. TUẦN 98
 100. TUẦN 99
 101. TUẦN 100

TUẦN 1:

 • Tổng quát về ngũ thư và sách Sáng Thế
 • Các nguồn văn của ngũ thư
 • Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô và bằng lời quyền năng của Người
 • Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
 • Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ bình đẳng bổ túc cho nhau
 • Thánh ca tác phẩm

TUẦN 2:

 • Vai trò của giác quan
 • Chiến thuật của ma quỉ khi cám dỗ con người
 • Chỉ có Thiên Chúa là đấng xác định ranh giới thiện và ác
 • Hậu quả của tội
 • Niềm hy vọng

TUẦN 3:  

 • Thiên Chúa là đàn ông? Thiên Chúa chúc dữ cho Eva quá khắt khe?
 • Lụt đại hồng thủy, so sánh với huyền thoại của Babylon
 • Ý nghĩa của nước trong lụt hồng thủy, con tàu ông Noe
 • Noe là hình ảnh loan báo Chúa Kitô

TUẦN 4:

 • Tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho Abraham
 • Lời đáp trả của Abraham
 • Giao ước với Abraham
 • Ismael chào đời
 • Bài học cho đời sống đức tin Kitô hữu

TUẦN 5: 

 • Thiên Chúa ngỏ lời với con người bằng cách nào?
 • Đường lối sư phạm của Thiên Chúa
 • Đọc Thánh Kinh cách nào cho đúng?
 • Giải đáp 1: Cha con ông Lót loạn luận
 • Giải đáp 2: Câu chuyện loạn luân giữa Tổ phụ Giuđa & Bà Tama
 • Giải đáp 3: Sao mà Chúa ác quá?
 • Giải đáp 4: Tại sao Thiên Chúa trách Bà Sara mà không trách Ông Abraham
 • Giải đáp 5: Từ Ađam đến Chúa Giêsu bao nhiêu thế kỷ?
 • Giải đáp 6: Qua câu chuyện tháp Babel thì Thiên Chúa sợ loài người?
 • Giải đáp 7: Tội vạ có được tha khi phạm tội phá thai?

TUẦN 6:  

 • Tổng quát
 • Giacop được Thiên Chúa tuyển chọn
 • Hành trình đức tin của Giacop & của người Kitô hữu
 • Thánh ca: “Thắp sáng lên”

TUẦN 7:  

 • Tổng quát
 • Thiên Chúa rút điều lành từ sự dữ
 • Thiên Chúa là đấng xét xử công minh
 • Tin là thưa vâng với Lời Chúa phán
 • Sống đức tin là vật lộn với Thiên Chúa
 • Nỗi khó khăn khi phải sống đức tin
 • Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc
 • Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa
 • Thiên Chúa là chủ của lịch sử

TUẦN 8:  

 

 • Giải đáp 1: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?
 • Giải đáp 2: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?
 • Tầm quan trọng của sách Xuất Hành
 • Thiên Chúa gọi Môsê từ bụi gai bốc cháy
 • Mạc khải danh Thiên Chúa
 • Thiên Chúa là đấng hiện diện, đấng đồng hành với con người
 • Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc
 • Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa
 • Thiên Chúa là chủ của lịch sử

TUẦN 9:  

 • Giài đáp 1: Tại sao Đức Chúa lại tìm cách giết ông Môsê
 • Giài đáp 2: Kéo họ trở lại mà được ơn tha thứ
 • Giài đáp 3: Ý nghĩa dây Pallium của các Đức TGM
 • Nhắc lại những điều tối cần thiết của phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần
 • Tổng quát
 • Cuộc Vượt qua của người Do Thái
 • Cuộc Vượt qua của người Kitô hữu
 • Cử hành Lễ Vượt qua
 • Chúa Giêsu củ hành bữa Tiệc ly, Thánh Thể, Vượt qua mới

TUẦN 10:

 • Giải đáp: Có 2 Madalena
 • Tổng quát
 • Kinh nghiệm của dân Israel trong sa mạc
 • Kinh nghiệm sa mạc trong đời sống Kitô hữu
 • Mười điều răn

TUẦN 11:

 • Giải đáp: Tạc tượng, giữ ngày Chúa Nhật, Tân Cựu ước đối nhau
 • Tổng quát
 • Ý nghĩa thánh hiến – nhà tạm
 • Đời sống Kitô hữu nhà tạm trong nhà thờ
 • Con bê bằng vàng

TUẦN 12:

 • Giải đáp: Thế giới có từ bao giờ & Cơ Đốc Giáo
 • Sách Xuất Hành: Sự kiện lịch sử
 • Giải đáp: Các tổ phụ & luật hôn nhân
 • Giải đáp: Tính thiên vị & công bình của Đức Chúa
 • Môsê, người của Thiên Chúa
 • Môsê, vị lãnh đạo lý tưởng của dân Chúa

TUẦN 13: 

 • Nhìn lại toàn bộ Ngũ Thư
 • Mục đích của các sách trong bộ Ngũ Thư
 • Nội dung sách Lêvi

TUẦN 14:

 • Tên gọi và mục đích của sách Lêvi
 • Ý niệm căn bản của chương 17
 • Bài học của người Kitô hữu
 • Ý nghĩa và bài học

TUẦN 15:

 • Giải đáp thắc mắc về người nữ & lời nguyền
 • Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.1
 • Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.2
 • Tổng quát về sách Dân Số

TUẦN 16:

 • Ông Aharon & bà Miryam ghen tị với ông Môsê
 • Bài học cho người Kitô hữu
 • Israel nổi loạn & Thiên Chúa nổi giận
 • Người Kitô hữu học hỏi được gì qua cầu nguyện
 • Con rắn đồng trong Cựu ước & qui chiếu về Chúa Giêsu
 • Tiên tri Banaan & việc phải nói lời của Thiên Chúa

TUẦN 17:

 • Giải đáp về các tước vị Hồng y
 • Thánh Phêrô con ông Gioan hay Giona
 • Chúc dữ cho dân
 • Thần Baan và bài học cho cuộc sống hôm nay
 • Lòng nhiệt thành của ông Pinkhat
 • Giosua kế nhiệm Môsê
 • Phân chia đất Canaan

TUẦN 18:

 • Tổng quát
 • Dân được thánh hiến
 • Đường lối giáo dục của Thiên Chúa
 • Kinh nguyện hồi tưởng
 • Thánh ca Chúa biết lòng con

TUẦN 19:

 • Đời sống hôn nhân gia đình
 • Những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin dân Israel

TUẦN 20:

 • Đức cha chia sẻ về những bức thư từ phía giáo dân gửi đến
 • Khám phá lại ý nghĩa của ngày Chúa nhật
 • Tổng kết
 • Thánh Ca Tôi Sẽ Bước Đi

 

TUẦN 21:

 • Giải đáp con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người
 • Giải đáp giáo lý: mầu nhiệm Chúa Ba ngôi
 • Tổng quát: bối cảnh nội dung thần học sách Giosua
 • Qua sông Giodan – liên quan đến tân ước
 • Án tru hiến – chương 6 – đánh chiếm Giêricô
 • Lời thiêng

TUẦN 22:

 • Tổng quát
 • Nội dung biên soạn
 • Thần học về lịch sử
 • Ông Giptac khấn và thăng trần – chương 11,29-40 – bài học về lòng tín thác nơi Thiên Chúa
 • Ông Samson – chương 13-16
 • Bài học cho người Kitô hữu

TUẦN 23:

 • Tìm hiểu về ngục tổ tông
 • Tại sao ông Môsê và ông Êlia có mặt trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu?
 • Dẫn nhập bối cảnh của sách Bà Rút
 • Mục đích của sách Bà Rút
 • Những suy tư về sự ác qua cuộc đời bà Naomi
 • Chúa Giêsu Kitô thuộc dòng dõi Vua Đavít có tổ tiên là bà Rút

DIỄN ĐÀN

BÀI MỚI NHẤT