KINH THÁNH 100 TUẦN

KINH THÁNH 100 TUẦN

ducchakham

ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

 1. MỞ ĐẦU
 2. TUẦN 1
 3. TUẦN 2
 4. TUẦN 3
 5. TUẦN 4
 6. TUẦN 5
 7. TUẦN 6
 8. TUẦN 7
 9. TUẦN 8
 10. TUẦN 9
 11. TUẦN 10
 12. TUẦN 11
 13. TUẦN 12
 14. TUẦN 13
 15. TUẦN 14
 16. TUẦN 15
 17. TUẦN 16
 18. TUẦN 17
 19. TUẦN 18
 20. TUẦN 19
 21. TUẦN 20
 22. TUẦN 21
 23. TUẦN 22
 24. TUẦN 23
 25. TUẦN 24
 26. TUẦN 25
 27. TUẦN 26
 28. TUẦN 27
 29. TUẦN 28
 30. TUẦN 29
 31. TUẦN 30
 32. TUẦN 31
 33. TUẦN 32
 34. TUẦN 33
 35. TUẦN 34
 36. TUẦN 35
 37. TUẦN 36
 38. TUẦN 37
 39. TUẦN 38
 40. TUẦN 39
 41. TUẦN 40
 42. TUẦN 41
 43. TUẦN 42
 44. TUẦN 43
 45. TUẦN 44
 46. TUẦN 45
 47. TUẦN 46
 48. TUẦN 47
 49. TUẦN 48
 50. TUẦN 49
 51. TUẦN 50
 52. TUẦN 51
 53. TUẦN 52
 54. TUẦN 53
 55. TUẦN 54
 56. TUẦN 55
 57. TUẦN 56
 58. TUẦN 57
 59. TUẦN 58
 60. TUẦN 59
 61. TUẦN 60
 62. TUẦN 61
 63. TUẦN 62
 64. TUẦN 63
 65. TUẦN 64
 66. TUẦN 65
 67. TUẦN 66
 68. TUẦN 67
 69. TUẦN 68
 70. TUẦN 69
 71. TUẦN 70
 72. TUẦN 71
 73. TUẦN 72
 74. TUẦN 73
 75. TUẦN 74
 76. TUẦN 75
 77. TUẦN 76
 78. TUẦN 77
 79. TUẦN 78
 80. TUẦN 79
 81. TUẦN 80
 82. TUẦN 81
 83. TUẦN 82
 84. TUẦN 83
 85. TUẦN 84
 86. TUẦN 85
 87. TUẦN 86
 88. TUẦN 87
 89. TUẦN 88
 90. TUẦN 89
 91. TUẦN 90
 92. TUẦN 91
 93. TUẦN 92
 94. TUẦN 93
 95. TUẦN 94
 96. TUẦN 95
 97. TUẦN 96
 98. TUẦN 97
 99. TUẦN 98
 100. TUẦN 99
 101. TUẦN 100

TUẦN 1:

 • Tổng quát về ngũ thư và sách Sáng Thế
 • Các nguồn văn của ngũ thư
 • Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô và bằng lời quyền năng của Người
 • Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
 • Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ bình đẳng bổ túc cho nhau
 • Thánh ca tác phẩm

TUẦN 2:

 • Vai trò của giác quan
 • Chiến thuật của ma quỉ khi cám dỗ con người
 • Chỉ có Thiên Chúa là đấng xác định ranh giới thiện và ác
 • Hậu quả của tội
 • Niềm hy vọng

TUẦN 3:  

 • Thiên Chúa là đàn ông? Thiên Chúa chúc dữ cho Eva quá khắt khe?
 • Lụt đại hồng thủy, so sánh với huyền thoại của Babylon
 • Ý nghĩa của nước trong lụt hồng thủy, con tàu ông Noe
 • Noe là hình ảnh loan báo Chúa Kitô

TUẦN 4:

 • Tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho Abraham
 • Lời đáp trả của Abraham
 • Giao ước với Abraham
 • Ismael chào đời
 • Bài học cho đời sống đức tin Kitô hữu

TUẦN 5: 

 • Thiên Chúa ngỏ lời với con người bằng cách nào?
 • Đường lối sư phạm của Thiên Chúa
 • Đọc Thánh Kinh cách nào cho đúng?
 • Giải đáp 1: Cha con ông Lót loạn luận
 • Giải đáp 2: Câu chuyện loạn luân giữa Tổ phụ Giuđa & Bà Tama
 • Giải đáp 3: Sao mà Chúa ác quá?
 • Giải đáp 4: Tại sao Thiên Chúa trách Bà Sara mà không trách Ông Abraham
 • Giải đáp 5: Từ Ađam đến Chúa Giêsu bao nhiêu thế kỷ?
 • Giải đáp 6: Qua câu chuyện tháp Babel thì Thiên Chúa sợ loài người?
 • Giải đáp 7: Tội vạ có được tha khi phạm tội phá thai?

TUẦN 6:  

 • Tổng quát
 • Giacop được Thiên Chúa tuyển chọn
 • Hành trình đức tin của Giacop & của người Kitô hữu
 • Thánh ca: “Thắp sáng lên”

TUẦN 7:  

 • Tổng quát
 • Thiên Chúa rút điều lành từ sự dữ
 • Thiên Chúa là đấng xét xử công minh
 • Tin là thưa vâng với Lời Chúa phán
 • Sống đức tin là vật lộn với Thiên Chúa
 • Nỗi khó khăn khi phải sống đức tin
 • Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc
 • Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa
 • Thiên Chúa là chủ của lịch sử

TUẦN 8:  

 

 • Giải đáp 1: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?
 • Giải đáp 2: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?
 • Tầm quan trọng của sách Xuất Hành
 • Thiên Chúa gọi Môsê từ bụi gai bốc cháy
 • Mạc khải danh Thiên Chúa
 • Thiên Chúa là đấng hiện diện, đấng đồng hành với con người
 • Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc
 • Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa
 • Thiên Chúa là chủ của lịch sử

TUẦN 9:  

 • Giài đáp 1: Tại sao Đức Chúa lại tìm cách giết ông Môsê
 • Giài đáp 2: Kéo họ trở lại mà được ơn tha thứ
 • Giài đáp 3: Ý nghĩa dây Pallium của các Đức TGM
 • Nhắc lại những điều tối cần thiết của phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần
 • Tổng quát
 • Cuộc Vượt qua của người Do Thái
 • Cuộc Vượt qua của người Kitô hữu
 • Cử hành Lễ Vượt qua
 • Chúa Giêsu củ hành bữa Tiệc ly, Thánh Thể, Vượt qua mới

TUẦN 10:

 • Giải đáp: Có 2 Madalena
 • Tổng quát
 • Kinh nghiệm của dân Israel trong sa mạc
 • Kinh nghiệm sa mạc trong đời sống Kitô hữu
 • Mười điều răn

TUẦN 11:

 • Giải đáp: Tạc tượng, giữ ngày Chúa Nhật, Tân Cựu ước đối nhau
 • Tổng quát
 • Ý nghĩa thánh hiến – nhà tạm
 • Đời sống Kitô hữu nhà tạm trong nhà thờ
 • Con bê bằng vàng

TUẦN 12:

 • Giải đáp: Thế giới có từ bao giờ & Cơ Đốc Giáo
 • Sách Xuất Hành: Sự kiện lịch sử
 • Giải đáp: Các tổ phụ & luật hôn nhân
 • Giải đáp: Tính thiên vị & công bình của Đức Chúa
 • Môsê, người của Thiên Chúa
 • Môsê, vị lãnh đạo lý tưởng của dân Chúa

TUẦN 13: 

 • Nhìn lại toàn bộ Ngũ Thư
 • Mục đích của các sách trong bộ Ngũ Thư
 • Nội dung sách Lêvi

TUẦN 14:

 • Tên gọi và mục đích của sách Lêvi
 • Ý niệm căn bản của chương 17
 • Bài học của người Kitô hữu
 • Ý nghĩa và bài học

TUẦN 15:

 • Giải đáp thắc mắc về người nữ & lời nguyền
 • Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.1
 • Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.2
 • Tổng quát về sách Dân Số

TUẦN 16:

 • Ông Aharon & bà Miryam ghen tị với ông Môsê
 • Bài học cho người Kitô hữu
 • Israel nổi loạn & Thiên Chúa nổi giận
 • Người Kitô hữu học hỏi được gì qua cầu nguyện
 • Con rắn đồng trong Cựu ước & qui chiếu về Chúa Giêsu
 • Tiên tri Banaan & việc phải nói lời của Thiên Chúa

TUẦN 17:

 • Giải đáp về các tước vị Hồng y
 • Thánh Phêrô con ông Gioan hay Giona
 • Chúc dữ cho dân
 • Thần Baan và bài học cho cuộc sống hôm nay
 • Lòng nhiệt thành của ông Pinkhat
 • Giosua kế nhiệm Môsê
 • Phân chia đất Canaan

TUẦN 18:

 • Tổng quát
 • Dân được thánh hiến
 • Đường lối giáo dục của Thiên Chúa
 • Kinh nguyện hồi tưởng
 • Thánh ca Chúa biết lòng con

TUẦN 19:

 • Đời sống hôn nhân gia đình
 • Những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin dân Israel

TUẦN 20:

 • Đức cha chia sẻ về những bức thư từ phía giáo dân gửi đến
 • Khám phá lại ý nghĩa của ngày Chúa nhật
 • Tổng kết
 • Thánh Ca Tôi Sẽ Bước Đi

 

TUẦN 21:

 • Giải đáp con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người
 • Giải đáp giáo lý: mầu nhiệm Chúa Ba ngôi
 • Tổng quát: bối cảnh nội dung thần học sách Giosua
 • Qua sông Giodan – liên quan đến tân ước
 • Án tru hiến – chương 6 – đánh chiếm Giêricô
 • Lời thiêng

TUẦN 22:

 • Tổng quát
 • Nội dung biên soạn
 • Thần học về lịch sử
 • Ông Giptac khấn và thăng trần – chương 11,29-40 – bài học về lòng tín thác nơi Thiên Chúa
 • Ông Samson – chương 13-16
 • Bài học cho người Kitô hữu

TUẦN 23:

 • Tìm hiểu về ngục tổ tông
 • Tại sao ông Môsê và ông Êlia có mặt trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu?
 • Dẫn nhập bối cảnh của sách Bà Rút
 • Mục đích của sách Bà Rút
 • Những suy tư về sự ác qua cuộc đời bà Naomi
 • Chúa Giêsu Kitô thuộc dòng dõi Vua Đavít có tổ tiên là bà Rút

Tin Tức

 • Vatican News - Tiếng Việt
 • VietCatholic News
Cha Min Seo Park bị điếc từ năm lên 2 tuổi sau khi điều trị một căn bệnh hiểm nghèo. Từ mong ước có linh mục khiếm thính chăm lo đời sống thiêng liêng cho những người cùng cảnh ngộ, cha Park đã nghe được lời Chúa mời gọi trở thành linh mục thực thi sứ vụ này. Trải qua một hành trình gian nan, nhưng cuối cùng ước nguyện của cha đã được Chúa đáp lời.
Đứng trước dự án của Hội Đồng Giám Mục Mỹ muốn công bố một văn kiện chung về vấn đề có nên cho các chính trị gia xưng mình là Công Giáo nhưng lại công khai hành động trái ngược với đạo lý Công Giáo được rước lễ hay không, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, Luis Ladaria, nhắc nhở các Giám Mục Mỹ hãy ưu tiên tìm một sự đồng thuận với nhau và duy trì tình hiệp nhất để tránh những hậu quả chia rẽ, ngược với mục đích mình tìm kiếm.
Ngày 13/5/2021, Văn phòng Y tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã khởi động một chương trình chăm sóc tại nhà dành cho các bệnh nhân Covid-19 tại bảy tiểu bang: Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh và Tamil Nadu.
Cha Mauro Armanio thuộc Hội Truyền giáo châu Phi cho biết một vụ tấn công xảy ra tại làng Fangio, nơi có các cộng đoàn Công giáo địa phương đầu tiên, khiến cho ít nhất 5 người chết và nhà thờ bị xúc phạm.
Ngày 15/5/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hiệp hội “Meter”, tổ chức dấn thân chống lại nạn ấu dâm tại Ý và các quốc gia khác, Đức Thánh Cha khuyến khích tổ chức tiếp tục dấn thân, đừng sợ hãi trước những hiểu lầm và khó khăn, khi tệ nạn ấu dâm ngày càng lan rộng qua các phương tiện kỹ thuật truyền thông.
Theo báo cáo thường niên về hoạt động của Giáo hội Tây Ban Nha công bố trong những ngày vừa qua: trong năm 2019 số tiền các tín hữu giúp Giáo hội Công giáo là hơn 300 triệu euro, hơn 16 triệu euro sới với năm trước đó 2018.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới buổi gặp gỡ đại kết “Tình huynh đệ trong Đức Kitô”, do nhóm các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Ý tổ chức. Trong sứ điệp, ngài khuyến khích “mặc dù vẫn còn có những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và rửa chân cho nhau”.
Phát biểu khai mạc đại hội về dân số của Ý vào sáng ngày 14/5 tại thính phòng Auditorium gần Vatican, Đức Thánh Cha nói đến những hoang mang vì công việc không chắc chắn, những lo sợ vì ngày càng khó chi trả những chi phí cho sự phát triển của con cái, và cả sự e ngại của phụ nữ khi mang thai; tất cả là “cát lún có thể nhấn chìm cả một xã hội” và góp phần làm cho mùa đông dân số vốn đã triền miên ở Ý nay càng thêm “lạnh lẽo và tăm tối.” “Một xã hội không tiếp nhận sự sống thì sẽ ngừng sống.”
Viết lời tựa cho cuốn sách “Một nhịp cầu với Trung Quốc – Đức Giáo hoàng và Phái đoàn Tòa Thánh tại Bắc Kinh (1919-1939)”, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định: “Đọc lại nỗ lực của các Giáo hoàng trong tương quan với Trung Quốc sẽ giúp chúng ta có thể xây dựng một bước tiến trong tương lai”.
Sáng thứ Sáu 14/5 Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Hướng đạo sinh Pháp, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh ước mơ và hành động, can đảm hướng về tương lai với niềm hy vọng.
Hôm 13/5/2021, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça đã chủ tế Thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ ở Fatima, Bồ Đào Nha, nhân kỷ niệm 104 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài nói rằng từ Fatima, chúng ta mang theo một giấc mơ để chiếu sáng thế giới.
Phát biểu tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) có trụ sở tại Vienne, vào sáng thứ Năm 13/5, Đức ông Janusz Urbanczyk, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nói: Báo chí và truyền thông là những công cụ cần thiết để đưa tin “minh bạch và thực tế”, và do đó tự do báo chí “là một thành phần thiết yếu để thúc đẩy các giá trị dân chủ và xã hội công bằng hơn”.
Các giám mục Hoa Kỳ và Anh quốc đã hiệp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, lên tiếng mời gọi các tín hữu hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa khi các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza bùng phát dữ dội trong những ngày qua.
Đức tổng giám mục Gregory J. Hartmayer, Chủ tịch Tiểu ban Chiến dịch Truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu đóng góp hỗ trợ cho việc loan báo Tin Mừng, trong cuộc lạc quyên do Chiến dịch Truyền thông Công giáo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tổ chức vào cuối tuần 15-16/5 này.
Cách đây 40 năm, vào lúc 17:19 ngày 13/5/1981, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Ở giữa ranh giới của sự sống và sự chết, ngài không nghĩ đến mình, nhưng nghĩ đến người muốn sát hại mình. Ngài đã tha thứ.
Ngày 11/5/2021, những kẻ khủng bố Hồi giáo đã giết chết 4 tín hữu ở khu vực Poso, trung tâm đảo Sulawesi của Indonesia. Các nhà chức trách cho rằng vụ tấn công là do tổ chức Mujahideen ở miền đông Indonesia, một nhóm theo chủ nghĩa cực đoan có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo.
Hôm thứ Tư 12/5 tại Lisbon, phái đoàn đại kết của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) và Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Cec) đã có buổi họp với đại diện của Bồ Đào Nha, quốc gia đang trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Liên minh châu Âu. Nội dung của buổi gặp gỡ bàn về: Hội nghị về tương lai của châu Âu, phục hồi sau đại dịch Covid-19, các chính sách di cư và tị nạn của châu Âu.
Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập Hội nghị thượng đỉnh về các Hệ thống Lương thực để nâng cao nhận thức toàn cầu và phối hợp các sáng kiến nhằm đạt được Mục tiêu phát triển bền vững không còn nạn đói (SDG2). Trước sự kiện quan trọng này và trong bối cảnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc và cuộc khủng hoảng Covid-19, Tòa Thánh sẽ tổ chức chuỗi hội thảo trên web gồm ba phần mang tên “Lương thực cho Cuộc sống, Công bằng Lương thực, Lương thực cho Tất cả”.
Giáo xứ Quiapo, nơi tôn kính tượng Chúa Giê-su “Black Nazarene”, đang dựng một bức tường tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19, nơi các giáo dân có thể ghi tên người thân hoặc bạn bè của mình đã qua đời vì Covid-19.
Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh dựa trên cơ sở ràng buộc gắn bó giữa Giáo hội và nhân loại. Đồng thời, các giá trị mà Giáo hội bảo vệ và theo đuổi luôn hiện diện trong các quan hệ của Tòa Thánh với các quốc gia.
Suy niệm bài Tin Mừng về tâm tình Chúa Giêsu cầu nguyện cho các bạn hữu của Ngài khi Ngài chuẩn bị từ biệt các môn đồ của Ngài và thế gian mà về cùng Chúa Cha, Đức Thánh Cha cho hay Tin mừng hôm nay dạy chúng ta cách đối phó với những khoảnh khắc nghịch...
Trong đơn khiếu nại của sơ cho biết đoạn giới thiệu của phim được phát tán trên các trang mạng quảng cáo có sẵn các mối quan hệ tình dục của các nữ tu với hai linh mục như là mối quan hệ tình cảm với Chúa Giêsu Kitô, mục đích làm hoen ố danh thơm tiếng...
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các...
Đức Giáo Hoàng nói, Chính xã hội nên xấu hổ, không phải phụ nữ,. Vì một xã hội không chào đón sự sống sẽ ngưng sống. Trẻ em chính là niềm hy vọng khiến một dân tộc tái sinh! Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng thừa nhận một đạo luật nhằm cung cấp một phụ cấp cho...
Cuối cùng, lễ Thăng Thiên gợi lên ‘một khởi đầu mới’ về ‘một thiên đàng mới’. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy, Thiên đàng là sự sống hoàn hảo với Ba Ngôi Chí Thánh. Trạng thái mà chúng ta gọi là thiên đàng là trạng thái hiệp thông hoàn hảo với Chúa...
Ban Giám đốc cho hay: Việc thực tế trước tiên là phục hồi phẩm giá cho các em; sau đó đưa các em đến trung tâm và ở đó các em bắt đầu con đường phục hồi tâm lý xã hội. Đây là nơi mà các nhà tâm lý theo dõi và trợ giúp các em theo một quá trình phục hồi...
Khi Luther tiến đến chỗ tin chắc rằng ngôi vị giáo hoàng là Kẻ Phản Kitô, tất cả năng lực trong viễn kiến thần học của ông đã được vận dụng vào các lực lượng đã hoạt động để làm tiêu tan sự hợp nhất của Giáo hội; điều này hơn bất cứ điều gì khác đã làm...
https://www.facebook.com/jmtaiby
https://www.facebook.com/jmtaiby
Vì muốn ngăn lũ trẻ nhìn thấy lần hiện ra thứ tư, Artur Santos, một người Công Giáo đã bội giáo và là một nhân vật Tam Điểm có thế lực, là thị trưởng địa phương, đã đề nghị bọn trẻ và cha mẹ chúng đi xe hơi của ông ta đến Cova vào ngày 13 tháng 8. Tuy...
Source: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MlvIL4CQ4xs&feature=emb_logo
Những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ vẩn tiếp tục nhận được khoản trợ cấp cuả tiểu bang, thường lên tới một nửa tiền lương trước khi họ bị sa thải, trung bình là khoảng 350 đô la một tuần do Quĩ Bảo Hiểm Lao Động của tiểu bang cung...
Lạy Chúa Giêsu ! Chúa về trời đã không bỏ chúng con, nhưng vẫn yêu thương và nuôi dưỡng chúng con trong Bí tích Thánh Thể và dìu dắt chúng con qua Lời Chúa truyền dạy trong Tin Mừng. Chúng con mong chờ mai ngày Chúa đến sẽ đem chúng con về hưởng phúc...
Vâng, chúng ta có thể nói được, Thăng Thiên chính là một dụ ngôn cuối cùng về cùng đích hay sự viên mãn của Nước Trời được thánh sử Luca diễn đạt bằng những hình ảnh sống động nơi sách Công vụ Tông đồ Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây...
Cuối thánh lễ, sau khi ban phép lành, hai Cha đồng tế đã cùng cộng đoàn diện kiến màn vũ tiến hoa dâng kính Đức Mẹ. Giờ đây tượng Đức Mẹ La Vang được long trọng cung nghinh từ cuối nhà thờ lên chính giữa gian cung thánh. Tượng Đức Mẹ bế Chúa Giêsu được...
Vì thế, mừng lễ Chúa thăng thiên, hướng lòng về Thiên Chúa, chiêm ngắm vinh quang của Chúa Kitô, loài người chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ. Xin dâng muôn lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Bởi thân phận bé nhỏ là thế, nhưng loài người lại có vận mạng được đặt...
Đôi khi người ta cho rằng nền thần học này, và lòng đạo đức khiêm nhường phục tùng đau khổ thiêng liêng vốn đi kèm với nó, hẳn phải giầy vò đến nỗi nó chỉ đổ thêm dầu vào nỗi thống khổ thiêng liêng của Luther và việc ông đi tìm kiếm Đấng Thiên Chúa nhân...
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi,...