Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

LẦN CHUỖI KÊU XIN
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA


Ngày 13 tháng 09 năm 1935, trong lúc cầu nguyện, chị Faustina nhận được một thị kiến: Một thiên thần được Chúa sai đến để trừng phạt một thành nọ. Chị bèn xin Chúa dủ lòng thương tha cho dân thành, nhưng lời cầu nguyện của chị xem ra bất lực. Bổng chị thấy Thiên Chúa Ba Ngôi và đồng thời cảm nhận được quyền năng ân sủng của Chúa Giêsu trong tâm hồn chị, và củng thấy chính mình đang cầu nguyện với Chúa Cha trong lời lẽ này: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha mình máu, linh hồn và Thiên Tính của con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới (476). Đang lúc cầu nguyện theo lời Chúa dạy, thì chị thấy thiên thần tỏ ra bất lực, và không còn thi hành được sự trừng phạt nữa.

Ngày hôm sau trước khi vô nhà nguyện, chị lại được nghe tiếng nói dạy chị đọc lời nguyện hôm trước mà Chúa gọi là: “cách lần hạt”. Từ đó chị đọc không ngừng, đặc biệt cho các linh hồn hấp hối. Chúa nói: ”Con hãy thúc giục các linh hồn đọc chuỗi hạt này Cha dạy cho con (1541). Bất cứ ai đọc nó sẽ được sự thương xót dồi dào vào giờ chết (687). Khi các con đọc chuổi hạt này cho kẻ sắp chết, Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và kẻ lâm chung, không phải với tư cách Quan Toà, nhưng với tư cách là vị cứu tinh tràn đầy Lòng Thương Xót (1541). Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng cách mấy, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của Ta (687). Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều này các con xin hợp ý muốn của Ta“ (1731).

Về cách sử dụng chuỗi hạt, Chúa Giêsu nói: “Mỗi lần vào nhà nguyện, hãy lập tức lần chuỗi này. Kinh đó sẽ làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta. Con hãy đọc kinh đó trong 9 ngày (Tuần cửu nhật). Cách sử dụng như sau:

CÁCH LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT

1) Trước hết hãy đọc:
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính

2) Tiếp theo, hãy đọc lời nguyện sau đây:
(ở những hạt lớn, thay cho Kinh Lạy Cha)
“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”
“Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”

3) Khi gặp 10 hạt nhỏ đọc:
“Vì cuộc Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô”
“Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

4) Kết thúc sau 5 chục, đọc 3 lần:
“Lạy Đấng Chí Thánh, Là Thiên Chúa Toàn Năng Hàng Hữu,”
“Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót này đã làm bao nhiêu được phép lạ cho kẻ có tội và sắp chết ăn năn trở lại, như cuốn nhật ký đã ghi lại.

Chúa nói với chị Faustina rằng: “Con luôn luôn an ủi Ta khi con cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi. Lời cầu nguyện làm hài lòng Ta nhất là – lời cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Con biết không, đây là lời cầu xin luôn luôn được Ta nghe và nhậm lời“.

Vào dịp khác Chúa lại nói: “Ta muốn con hiểu rằng, tinh yêu cháy nóng trong trái tim Ta vì thương các linh hồn, con dư hiểu điều này khi con suy gẫm cuộc thương khó của Ta. Hãy kêu Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân, vì Ta khao khát phần rỗi họ. Khi con đọc lời nguyện sau đây với một tấm lòng ăn năn và niềm tin cho một tội nhân nào đó – Ta sẽ ban cho họ được ơn trở lại: “Ôi Máu và Nước, tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót, chúng con trông cậy nơi Ngài“

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS