10/07/22 Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy…

09/07/22 Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-8 “Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai…

08/07/22 Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với…

07/07/22 Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hs 11: 1-4, 8e-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và…

06/07/22 Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12 “Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Đất càng màu mỡ, thì càng thêm các…

05/07/22 Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hs 8, 4-7. 11-13 “Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Chúa phán: “Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng…

04/07/22 Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hs 2, 16. 17c-18. 21-22 “Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Chúa phán: “Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng,…

03/07/22 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó….

02/07/22 Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 9, 11-15 “Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ”. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà…

01/07/22 Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-6. 9-12 “Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi…

30/06/22 Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 7, 10-17 “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà…

29/06/22 Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên, Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng…

28/06/22 Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 3, 1-8; 4, 11-12 “Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”. Trích sách Tiên tri Amos. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã…

27/06/22 Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 2, 6-10. 13-16 “Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa phán: “Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta sẽ không rút…

26/06/22 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y…

Trang 1 của 54
1 2 3 54

Bạn biết đến Giesu.net qua:

XEM KẾT QUẢ

Loading ... Loading ...