23/06/24 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường

BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11 Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại,…

22/06/24 Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25 Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai. Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ dua nịnh, nên vua xiêu lòng nghe theo họ. Họ bỏ…

21/06/24 Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 11, 1-4. 9-18. 20 Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua….

20/06/24 Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-15 (Gr 1-14) Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và…

19/06/24 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 2, 1. 6-14 Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành…

18/06/24 Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 17-29 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. (Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua Israel, ở thành…

17/06/24 Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 1-16 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy nhượng vườn…

16/06/24 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ed 17, 22-24 Trích sách ngôn sứ Êdêkien. Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ…

15/06/24 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 19-21 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn…

14/06/24 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-16 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng…

13/06/24 Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 18, 41-46 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia tâu cùng Acáp rằng: “Xin bệ hạ lên ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to”. Acáp liền lên ăn…

12/06/24 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 1 V 18, 20-39 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel. Bấy giờ Êlia đến cùng…

11/06/24 Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia….

10/06/24 Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 1-6 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: “Có Chúa là Ðấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi…

09/06/24 Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: St 3,9-15 Trích sách Sáng thế. Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng…

Trang 1 của 27
1 2 3 27

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS