30/01/22 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-5, 17-19 “Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong…

29/01/22 Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 12, 1-7a, 10-17 “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Đavít. Ông đến và nói với Đavít rằng: “Trong thành kia…

28/01/22 Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10b. 13-17 “Ngươi đã khinh dể Ta và đã cướp vợ Uria làm vợ mình”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy, sang năm mới, là lúc các vua thường ra trận,…

27/01/22 Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 18-19. 24-29 “Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đình tôi là chi?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Sau khi Nathan nói với Đavít xong, vua Đavít đến ngồi trước…

26/01/22 Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên, Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám mục

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa,…

25/01/22 Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên, THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 3-16 “Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong…

24/01/22 Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-7. 10 “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây…

23/01/22 Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. Trích sách Nơ-khe-mia. Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn…

22/01/22 Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27 “Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?” Khởi đầu sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, sau khi thắng quân Amalec, Đavít…

21/01/22 Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 24, 3-21 “Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Đấng xức dầu của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển…

20/01/22 Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 “Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ…

19/01/22 Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 “Đavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Đavít đến trước Saolê, thì…

18/01/22 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13 “Samuel xức dầu cho Đavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng:…

17/01/22 Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23 “Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi…

16/01/22 Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5 “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Trích sách Tiên tri Isaia. Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất…

Trang 1 của 43
1 2 3 43

Điễn Đàn

Xem nhiều nhất