11/06/23 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên, Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a “Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi…

10/06/23 Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Tb 12, 1. 5-15. 20 “Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và hỏi rằng:…

09/06/23 Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 11, 5-17 “Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi, đây tôi nhìn thấy con trai tôi”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường bên…

08/06/23 Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10 “Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi…

07/06/23 Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Tb 3, 1-11. 24-25 (Hl 1-11. 16) “Lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan vinh quang của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia thổn thức và…

06/06/23 Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 2, 10-23 (Hl 9-14) “Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Xảy ra trong một ngày nọ, Tôbia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm…

05/06/23 Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9 “Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”. Khởi đầu sách Tôbia. Tôbia, người chi họ và thành Nephthali, ông bị bắt lưu đày trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria….

04/06/23 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9 “Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”. Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho…

03/06/23 Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 51, 17-27 (Hl 12-20) “Tôi sẽ tôn vinh Đấng ban cho tôi sự khôn ngoan”. Trích sách Huấn Ca. Tôi tuyên xưng, ca ngợi và chúc tụng danh Chúa. Khi tôi còn trẻ, trước khi tôi đi…

02/06/23 Thứ Sáu Tuần VIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 9-13 “Cha ông chúng ta là những người biết xót thương người, danh tiếng tồn tại từ đời nọ sang đời kia”. Trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và…

Trang 1 của 3
1 2 3

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS