31/10/21 Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa…

30/10/21 Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 “Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cõi chết?” Trích thư Thánh Phaolô…

29/10/21 Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 9, 1-5 “Tôi đã ước ao được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi xin nói thật…

28/10/21 Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên, THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn…

27/10/21 Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 26-30 “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu…

26/10/21 Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 18-25 “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở…

25/10/21 Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17 “Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân…

24/10/21 Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu…

23/10/21 Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 1-11 “Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, giờ…

22/10/21 Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 7, 18-25a “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa…

21/10/21 Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 19-23 “Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm,…

20/10/21 Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 12-18 “Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi…

19/10/21 Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 “Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…

18/10/21 Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên, THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a “Chỉ còn một mình Luca ở với cha”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, Đêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời…

17/10/21 Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến…

Trang 1 của 37
1 2 3 37

Điễn Đàn

Xem nhiều nhất

Bài mới nhất