08/08/21 Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 4-8 “Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa….

07/08/21 Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 4-13 “Hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất….

06/08/21 Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên, CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết,…

05/08/21 Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ds 20, 1-13 “Xin Chúa mở kho tàng châu báu của Chúa là mạch nước hằng sống”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, vào tháng Giêng, con cái Israel và toàn thể cộng đồng đến…

04/08/21 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục

BÀI ĐỌC I: Ed 3, 16-21 “Ta đã đặt ngươi làm trinh sát nhà Israel”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người…

03/08/21 Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ds 12, 1-13 “Môsê không như tiên tri khác; sao các ngươi dám nói xấu ông ta?” Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ ông này là…

02/08/21 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ds 11, 4b-15 “Một mình tôi không mang nổi dân này”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn…

01/08/21 Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-15 “Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với…

31/07/21 Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên, Thánh Y-Nhã

BÀI ĐỌC I:     Lv 25, 1. 8-17 “Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: “Ngươi cũng phải tính bảy tuần năm, tức là bảy…

30/07/21 Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Đây là những ngày…

29/07/21 Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên, Thánh Mátta

BÀI ĐỌC I:     Xh 40, 14-19. 32-36 (Hr 16-21. 34-38) “Một đám mây che phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất…

28/07/21 Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Xh 34, 29-35 “Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”. Trích sách Xuất Hành. Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết…

27/07/21 Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 “Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê hạ nhà xếp, đem dựng ra một khoảng ở ngoài trại, và đặt tên là…

26/07/21 Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên, Hai Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Mẹ Maria

BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 10-15 “Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”. Trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người…

25/07/21 Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 42-44 “Họ ăn xong mà hãy còn dư”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh…

Trang 1 của 31
1 2 3 31

Điễn Đàn