28/02/21 Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 “Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ,…

27/02/21 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I:  Đnl 26, 16-19 “Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi…

26/02/21 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I:  Ed 18, 21-28 “Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?” Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ…

25/02/21 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I:  Est 14, 1. 3-5. 12-14  (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t) “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”. Trích sách Esther. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy,…

24/02/21 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I:  Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho…

23/02/21 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I:  Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất,…

22/02/21 Thứ Hai Tuần I Mùa Chay, LỄ LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc…

21/02/21 Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I:  St  9, 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. Trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Đây…

20/02/21 Thứ Bảy Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Is 58, 9b-14 “Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe…

19/02/21 Thứ Sáu Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Is 58, 1-9a “Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho…

Trang 1 của 31
1 2 3 31

Xem nhiều nhất

Bài Mới Nhất