24/01/21 Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố…

23/01/21 Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Dt 9, 2-3, 11-14 “Nhờ chính máu Mình mà Người vào Cung Thánh chỉ một lần”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có đặt…

22/01/21 Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 8, 6-13 “Người là trung gian của một giao ước tốt hơn”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao…

21/01/21 Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 7, 25 – 8, 6 “Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn…

20/01/21 Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 7, 1-3. 15-17 “Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của Thiên Chúa Tối Cao,…

19/01/21 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 6, 10-20 “Chúng ta có một niềm tin đặt trước mặt như chiếc neo chắc chắn và bền vững”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Thiên Chúa không bất công đến nỗi…

18/01/21 Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 1-10 “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Tất cả các vị Thượng tế được chọn giữa loài người, nên…

17/01/21 Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa…

16/01/21 Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 12-16 “Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén…

15/01/21 Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11 “Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào…

Trang 1 của 27
1 2 3 27

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Diễn Đàn