09/08/20 Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a “Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú…

08/08/20 Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Kb 1, 12 – 2, 4 “Người công chính sống được nhờ trung tín”. Trích sách Tiên tri Khabacúc. Chớ thì ngàn xưa Chúa chẳng phải là Thiên Chúa, Chúa của tôi, là Đấng Thánh của tôi?…

07/08/20 Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 (Hr 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7) “Khốn cho thành khát máu”. Trích sách Tiên tri Nakhum. Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa,…

06/08/20 Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên, CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết,…

05/08/20 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 1-7 “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi ấy, Chúa phán rằng: “Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi chi tộc Israel, và chúng sẽ là dân…

04/08/20 Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Thánh Gioan Maria Vianney, LM

BÀI ĐỌC I: Ed 3, 16-21 “Ta đã đặt ngươi làm trinh sát nhà Israel”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người…

03/08/20 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 28, 1-17 “Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh, anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Năm ấy, vào đầu triều đại Sêđêcia, vua Giuđa, tháng năm, năm…

02/08/20 Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 55, 1-3 “Hãy đến mua lúa mà ăn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa…

01/08/20 Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niênu, Thánh Anphongso, GM

Bài Đọc I:  Gr 26, 11-16. 24 “Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu…

31/07/20 Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Gr 26, 1-9 “Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Đây Chúa phán: Ngươi…

Trang 1 của 10
1 2 3 10

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

DIỄN ĐÀN