25/10/20 Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26) “Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Đây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách…

24/10/20 Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 7-16 “Đức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được…

23/10/20 Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Ep 4, 1-6 “Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa,…

22/10/20 Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 3, 14-21 “Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi…

21/10/20 Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 3, 2-12 “Hiện nay mầu nhiệm của Đức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến,…

20/10/20 Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 12-22 “Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi ấy anh…

19/10/20 Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 1-10 “Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi anh em…

18/10/20 Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6 “Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta…

17/10/20 Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 15-23 “Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin…

16/10/20 Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 11-14 “Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Đức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, trong Đức…

Trang 1 của 18
1 2 3 18

Đang trực tuyến

Bài đăng mới nhất