BÀ LÀ AI

BÀ LÀ AI ?

Chứng từ trung thực và đầy xúc động của một ký giả tin lành về Đức Mẹ .
Chuyển ngữ từ cuốn “Medjugorje, The Message” của Wayne Weible.

Thường được mô tả là cuốn sách phổ biến nhất về Mễdu, cả ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, Thông điệp Mễdu được biết đến với cái tên “Sách về những sự hoán cải”. Cuốn sách này có sự xức dầu đặc biệt từ Thiên đàng cho tất cả những ai đọc nó. Không một ngày nào trôi qua trong văn phòng mà có người không liên lạc với tôi và kể cho tôi nghe cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào.

Wayne đưa độc giả theo mình trong chuyến hành hương đến Mễdu, một cuộc hành trình làm thay đổi cuộc đời anh một cách triệt để và vĩnh viễn. Bạn sẽ khám phá những lần hiện ra của Đức Mẹ cùng với ông, khi ông ghi lại những cách mà Đức Trinh Nữ Maria tiếp tục nói với thế giới ngày nay từ Mễdu.

 

 1. CHƯƠNG 01
 2. CHƯƠNG 02
 3. CHƯƠNG 03
 4. CHƯƠNG 04
 5. CHƯƠNG 05
 6. CHƯƠNG 06
 7. CHƯƠNG 07
 8. CHƯƠNG 08
 9. CHƯƠNG 09
 10. CHƯƠNG 10
 11. CHƯƠNG 11
 12. CHƯƠNG 12
 13. CHƯƠNG 13
 14. CHƯƠNG 14
 15. CHƯƠNG 15
 16. CHƯƠNG 16
 17. CHƯƠNG 17
 18. CHƯƠNG 18
 19. CHƯƠNG 19
 20. CHƯƠNG 20
 21. CHƯƠNG 21
 22. CHƯƠNG 22

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS