CHÚA GIÊSU PHÁN VỚI NỮ TU FAUSTINA

faustina
CHÚA GIÊSU PHÁN VỚI NỮ TU FAUSTINA

1.) Con hãy không ngừng lần chuỗi mà Cha đã truyền dạy cho con.

2) Bất cứ kẻ nào lần chuỗi này, cũng sẽ nhận được Lòng Thương Xót lớn lao của Cha, trong giờ lâm chung.

3) Các Linh mục nên khuyên nhủ những kẻ tội lỗi lần chuỗi này như là nguồn hy vọng cuối cùng của chúng nó, để được ơn cứu rỗi.

4) Đối với những tâm hồn chai đá nhất, nếu chúng lần chuỗi này, dù chỉ một lần mà thôi, cũng sẽ được các ân sủng, do Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha ban cho.

5) Cha muốn Toàn Thế Giới thấu hiểu Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha. Cha muốn ban ân sủng không thể tưởng tượng được, cho những ai tin tưởng vào Lòng Thương Xót Của Cha.

Một ngày lễ đặc biệt

Thêm một dấu chỉ khác nửa, để bày tỏ tình yêu hàng tha thứ của Chúa Giêsu. Ngài yêu cầu thành lập một ngày lễ gọi là” “Lễ Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa” trong toàn thể Giáo Hội.

Chúa Phán Với Nữ Tu Faustina:

“Cha muốn bức hình này được làm phép một cách long trọng vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất … sau lễ Phục Sinh”

“Ngày Chúa Nhật ấy sẽ là Ngày lễ của Lòng Thương Xót”.

“Trong ngày ấy, vực sâu của Lòng Thương Xót Cha sẽ mở ra cho tất cả mọi người. Những ai xưng tội và rước lễ trong ngày ấy sẽ nhận được các tha thứ các tội lỗi và hình phạt”.

“Loài người sẽ không hưởng được hòa bình cho đến khi họ hết lòng tin tưởng và quay về với Lòng Thương Xót Của Cha”.

“Những linh hồn nguội lạnh và hững hờ làm cho Cha đau khổ hơn những linh hồn khác. Chính vì những kẻ này, mà tâm hồn Cha cảm thấy xao xuyến nhất, trong giờ hấp hối tại vườn dâu”

“Cũng vì thương xót các linh hồn ấy, mà Cha đã kêu lên: “Lạy Cha! Nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con!”.

“Đối với những kẻ nguội lạnh và hững hờ hy vọng cuối cùng được cứu rỗi, là chúng hãy chạy đến cùng Lòng Thương Xót Của Cha”.

“Cha sẽ cứu toàn thể gia đình, nếu một người trong gia đình đó tôn vinh Lòng Thương Xót của Cha”.

“Để nhận được điều Chúa phán hứa, hãy đọc mỗi ngày, Lời Nguyện:

Lạy Chúa, Con Xin Hiến Dâng Chính Con, Và Gia Đình Con, Cho Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa.

Kêu xin Lòng Thương Xót Thiên Chúa

“Mỗi ngày lúc 3 giờ chiều (giờ Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá), con hãy kêu xin Lòng Thương Xót của Cha, đặc biệt cho kẻ có tội”.

“Và cho dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, con hãy hòa mình vào cuộc khổ nạn của Cha trên Thập Giá, nhất là sự phó thác của Cha trong cơn hấp hối”.

“Đây là Giờ Thương Xót Vô Biên cho toàn thể thế giới. Trong giờ phút này, Cha sẽ không từ chối một điều gì, đối với những linh hồn nào cầu khẩn Cha, nhân vì sự Thương Khó của Cha”.

Tuần Cửu Nhật

Chúa Giêsu yêu cầu ngày lễ “Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa” phải được chuẩn bị chu đáo trước, bằng “một tuần củu nhật” dành để cầu nguyện với Lòng Thương Xót Thiên Chúa. Tuần cửu nhật này, bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh. Chúa Giêsu cũng ban cho nữ tu Faustina những ý định để cầu nguyện mỗi ngày, trong Tuần Cửu Nhật. Ngày cuối cùng được dành cho ý định khó khăn nhất: đó là cầu nguyện cho những kẻ nguội lạnh và hững hờ trước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS