CHATROOM

coffeeGIESU.NET CHATROOM
Nhịp cầu kết bạn, chia sẻ, và gặp gỡ các tín hữu trên mạng lưới toàn cầu!

Quy luật phòng chat:
(1) không vào với một nickname bậy    (2) không nói bậy hay chửi bậy    (3) luôn tôn trọng mọi người trong phòng

[iframe src=”https://giesu.net/chat” width=”100%” height=”650″]