SỨ ĐIỆP LAO TÙ

TIỂU SỬ | KINH XIN ƠN VỚI ĐHY NVT | SỨ ĐIỆP LAO TÙ | ĐƯỜNG HY VỌNG | BÀI GIẢNG


Sứ Điệp Lao Tù

NguyenVanThuan

(5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ)

Tác phẩm của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, do chính giọng nói ĐHY Nguyễn Văn Thuận diễn giải.

 1. GIỚI THIỆU
 2. CUỘC ĐỜI DHY PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
 3. LỜI DẪN
 4. CHIẾC BÁNH THỨ 1
 5. CHIẾC BÁNH THỨ 2
 6. CHIẾC BÁNH THỨ 3
 7. CHIẾC BÁNH THỨ 4
 8. CHIẾC BÁNH THỨ 5
 9. CON CÁ THỨ 1
 10. CON CÁ THỨ 2
 11. KẾT LUẬN
 12. PHỎNG VẤN ĐỨC ÔNG ĐINH ĐỨC ĐẠO
 13. NHỮNG PHÁT BIỂU SAU KHI NGHE TIN DHY QUA ĐỜI

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS