19/04/21 Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-15 “Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh,…

18/04/21 Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 13-15. 17-19 “Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Phêrô nói với dân…

17/04/21 Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái,…

16/04/21 Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 34-42 “Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng…

15/04/21 Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra…

14/04/21 Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26 “Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người…

13/04/21 Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có…

12/04/21 Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31 “Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và…

11/04/21 Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục, Lễ Lòng Chúa Thương Xót

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35 “Họ đồng tâm nhất trí”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là…

10/04/21 Thứ Bảy Tuần I Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy…

Trang 3 của 38
1 2 3 4 5 38

Xem nhiều nhất

Bài Mới Nhất