25/06/22 Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên, Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Trinh Maria

BÀI ĐỌC I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19 “Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa”. Trích sách Ai Ca. Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong cơn thịnh nộ,…

24/06/22 Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-16 “Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta và Ta sẽ…

23/06/22 Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên, Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-10 “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ,…

22/06/22 Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 22, 8-13; 23, 1-3 “Vua đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa, ký kết giao ước trước mặt Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong…

21/06/22 Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 “Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Đavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã…

20/06/22 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18 “Chúa xua đuổi Israel khỏi mặt Chúa và chỉ còn lại chi họ Giuđa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm chiếm…

19/06/22 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao,…

18/06/22 Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25 “Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”. Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai. Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ…

17/06/22 Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 11, 1-4. 9-18. 20 “Người ta xức dầu cho Gioas và reo lên: Vạn tuế đức vua”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy…

16/06/22 Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-15 (Hl 1-14) “Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông…

15/06/22 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 V 2, 1. 6-14 “Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang…

14/06/22 Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 17-29 “Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. (Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy,…

13/06/22 Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 1-16 “Noboth đã bị ném đá chết”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói…

12/06/22 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên, Lễ Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”. Trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự…

11/06/22 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên, Thánh Barnaba, tông đồ

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội…

Trang 2 của 54
1 2 3 4 54