29/04/21 Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”.  Trích sách Tông đồ Công vụ. Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan…

28/04/21 Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 – 13, 5a “Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau…

27/04/21 Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô bị giết, có nhiều người phải…

26/04/21 Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18 “Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe…

25/04/21 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh, LỄ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 8-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn…

24/04/21 Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 31-42 “Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđêa, Galilêa và…

23/04/21 Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 1-20 “Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ…

22/04/21 Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 26-40 “Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng: “Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam,…

21/04/21 Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 1-8 “Đến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân…

20/04/21 Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 7, 51-59 (Hl 7, 51 – 8, 1) “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ…

Trang 2 của 38
1 2 3 4 38

Xem nhiều nhất

Bài Mới Nhất