17/09/20 Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại…

16/09/20 Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 12, 31 – 13, 13 “Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh…

15/09/20 Thứ Ba, Tuần XXIV Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi BÀI ĐỌC I: 1 Cr 12, 12-14. 27-31a “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của chỉ thể”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô….

14/09/20 Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên, SUY TÔN THÁNH GIÁ

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu…

13/09/20 Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 27, 33 – 28, 9 (Hl 27, 30 – 28, 7) “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”. Trích sách Huấn Ca. Thịnh nộ và giận…

12/09/20 Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 10, 14-22a “Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến,…

11/09/20 Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:     1 Cr 9, 16-19. 22b-27 “Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô….

10/09/20 Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 8, 1b-7, 11-13 “Anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Đức Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh…

09/09/20 Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 7, 25-31 “Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa”. Trích thư thứ nhất của Thánh…

08/09/20 Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên, SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a) “Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. Trích sách Tiên tri Mikha. Đây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi…

Trang 2 của 15
1 2 3 4 15

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Bài đăng mới nhất