15 Lời Hứa Của Đức Mẹ

Nghe bài này

mary

15 Lời Hứa Của Đức Mẹ

 

Sau đây là 15 lời hứa của Đức Mẹ cho nhũng ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi, qua Thánh Dominico.

 1. Nhũng ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận đươc nhũng ơn cao cả.

2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân cho nhũng ai đọc kinh Mân Côi.

3. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các ngụy thuyết.

4. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn, giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên Trời. Thực, kinh Mân Côi chính là phương tiện giúp thánh hóa các linh hồn.

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân Côi sẽ không hư mất.

6. Nhũng ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng nhũng mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình, sẽ không sợ bị rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ, và họ sẽ không phải chết bất tử. Nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vũng mãi trong ơn Chúa, và xứng đáng hưởng quê Trời.

7. Nhũng ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép bí tích trước giờ chết.

8. Nhũng ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ơn huệ của ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của cá Thánh Trên Thiên Đàng.

9. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội nhũng ai tôn sùng phép lần hạt Mân Côi.

10. Nhũng con cái trung thàng của phép lần hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.

11. Nhờ lần hạt Mân Côi, các con sẽ được hết nhũng gì mình xin.

12. Những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân, khốn khó.

13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền ba phép lần hạt Mân Côi, là họ sẽ được cả triều đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ, và là anh em với con một Mẹ là Chúa Giêsu Kito.

15. Tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS