chat

coffeeGIESU.NET CHATROOM
Nhịp cầu kết bạn, chia sẻ, và gặp gỡ các tín hữu trên mạng lưới toàn cầu!

Quy luật phòng chat:
(1) không vào với một nickname bậy    (2) không nói bậy hay chửi bậy    (3) luôn tôn trọng mọi người trong phòng (4) không quảng cáo