Bài giảng tại Santa Marta: Đức tin mang lại niềm vui cho chúng ta chứ không phải những học thuyết lạnh lùng

Nghe bài này

Đức tin và niềm hy vọng được gặp Chúa Giêsu mang lại niềm vui cho chúng ta chứ không phải những học thuyết lạnh lùng. Những Kitô hữu nào không thể vui mừng là những tín hữu bất hạnh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Năm 26 tháng Ba tại nhà nguyện Santa Marta.

Niềm vui của Abraham vào lời Thiên Chúa phán hứa cho ông có thể trở thành một người cha là nguồn cảm hứng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng. Bình luận về bài đọc trong ngày, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng Abraham đã già, và vợ ông Sara cũng vậy, nhưng ông tin và mở “trái tim của mình ra cho hy vọng” và “lòng đầy an ủi.” Chúa Giêsu nhắc nhở các thầy thông luật rằng Abraham “hớn hở vui mừng” thấy ngày của Chúa Giêsu “và tràn đầy niềm vui”:

“Và đó là những gì các thầy thông luật đã không hiểu. Họ không hiểu được niềm vui của lời hứa này; họ không hiểu được niềm vui của hy vọng, họ đã không hiểu được niềm vui của sự hiệp nhất. Họ không hiểu, họ không biết làm thế nào để vui mừng, bởi vì họ đã mất đi ý nghĩa của niềm vui chỉ xuất phát từ đức tin. Tổ phụ chúng ta là Abraham có thể vui mừng vì ông đã có đức tin; ông được công chính trong đức tin. Những người khác đã mất đức tin. Họ là các thầy thông luật nhưng không có đức tin. Bởi vì trung tâm của lề luật là tình yêu, tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân!”

Đức Giáo Hoàng nói tiếp:

“Họ chỉ có một hệ thống các học thuyết chính xác mà họ cố gắng làm rõ mỗi ngày từng điều một và không cho ai được sửa đổi chúng. Những người không có đức tin, không gắn bó với lề luật, khi đương đầu với những lề luật này trở thành những con người với nhiều quỉ kế: nộp thuế cho Caesar à, không nộp có được không? Người phụ nữ này là người đã kết hôn bảy lần khi cô đi lên thiên đường cô sẽ là vợ ai trong số bảy người đàn ông này? Đây là thế giới của họ, một thế giới trừu tượng, một thế giới không có tình yêu, một thế giới không có đức tin, một thế giới không có hy vọng, một thế giới không có sự tin tưởng, một thế giới không có Thiên Chúa. Và vì thế, họ không thể vui mừng! “

Đức Thánh Cha nhận xét mỉa mai rằng có lẽ các thầy thông luật cũng có thể có niềm vui “nhưng không có niềm vui thực sự, một niềm vui không có chút sợ hãi nào. Họ sống không có niềm tin vào Thiên Chúa, mà đã không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có hy vọng vào Thiên Chúa thì trái tim của họ hóa đá.” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng thật là buồn khi là một tín đồ không có niềm vui – niềm vui không hiện hữu khi không có đức tin, không có hy vọng, không có lề luật – nhưng chỉ có các quy định và những học thuyết lạnh lùng”

“Niềm vui của đức tin, niềm vui của Tin Mừng là tảng đá góc tường cho đức tin của một người. Không có niềm vui, người đó không phải là một tín đồ thực sự. Hôm nay, trước khi ra về chúng ta hãy cử mừng với những lời của Chúa Giêsu: “Abraham, tổ phụ của các ngươi sẽ hớn hở vui mừng được nhìn thấy ngày của Ta, ông đã nhìn thấy và vui mừng. Chúng ta xin Chúa ban ơn để được vui mừng trong hy vọng, trong ân sủng được nhìn thấy ngày của Chúa Giêsu khi chúng ta được ở với Ngài; và trong ân sủng của niềm vui.”

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS