Các giám mục Anh và xứ Wales thất vọng vì các nhà thờ tiếp tục đóng cửa đến tháng 7

Nghe bài này

Theo một chiến lược phục hồi hậu quả của virus corona được chính phủ công bố, các nhà thờ ở Anh và xứ Wales tiếp tục phải đóng cửa cho đến tháng 7 trước khi có thể được mở cửa trở lại.

Hồng Thủy – Vatican News

Hôm 11/05, Thủ tướng Boris Johnson của Anh đã đưa ra bản kế hoạch chiến lược dài 50 trang có tên “Kế hoạch tái thiết của chúng ta”, nhắm giảm bớt tình trạng phong tỏa toàn quốc đã kéo dài 8 tuần. Kế hoạch này liệt kê các nhà thờ vào cùng danh sách với những hoạt động và địa điểm công cộng có “nguy hiểm cao hơn” như quán rượu, rạp chiếu phim, tiệm cắt tóc và thẩm mỹ.

Theo kế hoạch này, các nơi thờ phượng không thể mở cửa trước ngày 04/07, có nghĩa là các nhà thờ sẽ phải đóng cửa ngay cả đối với những người đến cầu nguyện riêng trong ít nhất 7 tuần nữa.

Các giám mục của Anh và xứ Wales đã phê bình chính sách này. Trong tuyên bố cùng ngày 11/05, các giám mục nói rằng “thời điểm và cách thức mở cửa các nhà thờ chạm đến sự nhạy cảm sâu sắc và nhu cầu thiêng liêng; tài liệu của chính quyền đã không nhận ra điều này.” Các giám mục lưu ý rằng khi đối thoại với chính quyền, Giáo hội “đã đưa ra một kế hoạch chi tiết, hoàn toàn tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, để các nhà thờ được mở cửa cho việc cầu nguyện cá nhân.” Các ngài nhấn mạnh rằng “Giáo hội sẵn sàng thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong nhóm đặc biệt, và hiểu rằng điều này bao gồm việc sử dụng nhà thờ sớm hơn cho việc cầu nguyện riêng, như một bước an toàn đầu tiên trong việc cử hành lại các hoạt động tôn giáo có giáo dân trong nhà thờ.”

Tại Scotland, hôm 05/05, các giám mục đã thành lập một nhóm làm việc về vấn đề Covid-19 để liên lạc với Quốc hội Scotland về cách thức và thời điểm các nhà thờ có thể mở cửa trở lại. (CNS 12/05/2020)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS