Các Giám mục Canada kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo

Nghe bài này

Hội đồng Giám mục Canada công bố thư mục vụ về tự do tôn giáo và lương tâm, nhắc lại rằng tự do tôn giáo tạo nền tảng cho nền dân chủ, kêu gọi chính phủ bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm của mỗi công dân.

Trong tài liệu gồm 21 điểm với tiêu đề “Sống như những người Công giáo nơi công cộng” được công bố ngày 22/6, các Giám mục viết: “Ở Canada tự do tôn giáo và lương tâm, cùng với các quyền tự do cơ bản được quy định ở mục 2 của Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada, tạo nên nền tảng xã hội dân chủ và phản ánh cuộc sống chung với tư cách là những người con mang hình ảnh và giống Thiên Chúa”.

Theo Hội đồng Giám mục, đây là lần đầu tiên trong thư mục vụ các Giám mục nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho mọi người trong xã hội Canada. Bởi vì tự do tôn giáo và lương tâm là những quyền có liên quan với nhau cho phép chúng ta sống trọn vẹn sự hiện hữu, như chúng ta được kêu gọi.

Và cũng ở mục 2 Hiến chương về Quyền và Tự do, nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ sự tự do cơ bản của mỗi người. Nhưng theo các Giám mục, quyền này thường xuyên bị vi phạm, như việc các trường học và bệnh viện Công giáo phải đóng cửa.

Các Giám mục Canada cũng lưu ý rằng trong một nền dân chủ đa nguyên “chào đón sự đa dạng có nghĩa là công nhận quyền bảo vệ các quan điểm thần học và luân lý, ngay cả khi những quan điểm thách đố các chuẩn mực đang chiếm ưu thế trong thời đại chúng ta”. Mỗi người phải có khả năng bảo vệ niềm tin của mình, không bị vi phạm và theo một cách xác thực. Các Giám mục khẳng định: “Là người Công giáo, đức tin mời gọi chúng ta bảo vệ những gì chúng ta tin là đúng”. Hơn nữa, Hội đồng Giám mục cảnh báo, nếu không có quyền tự do tôn giáo, các quyền cơ bản khác khó có thể được bảo đảm.

Kết thúc thư mục vụ, các Giám mục mời gọi các tín hữu theo gương Thánh Phêrô sống đức tin một cách rõ ràng và dứt khoát.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS