(UCA News, Ngày 19 tháng 8 năm 2020) Các quan chức của Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA) và Hội đồng Giám mục Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc (BCCCC) đã chủ toạ một buổi lễ bổ nhiệm Giám mục Jin Yangke (Kim dương khoa) của Giáo phận Ningbo (Ninh ba) ở tỉnh Zhejiang (Chiết Giang, ) miền đông Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8.

Như vậy thì kể từ khi có thỏa thuận giữa Vatican và Trung hoa thì Giám mục Kim dương khoa là vị giám mục thứ sáu được bổ nhiệm.

“Buổi lễ được kiểm soát rất nghiêm ngặt, chỉ có linh mục, nữ tu, quan chức và người thân của giám mục được vào bên trong”, một người Công Giáo đứng đợi bên ngoài nhà thờ cho biết.

Tất cả khoảng 150 người được phép đi vào tham dự buổi lễ, gồm có 30 linh mục và 30 nữ tu.

Giám mục (quốc doanh) Joseph Ma Yinglin (Mã anh lâm) của Kunming (Côn Minh, ) với tư cách là chủ tịch BCCCC và phó chủ tịch CCPA, là người chủ toạ buổi lễ.

Việc bổ nhiệm giám mục 62 tuổi Kim dương khoa là kết quả của các cuộc đàm phán kể từ khi hiệp ước giữa Vatican và Trung Quốc được ký kết vào tháng 9/2018.

Giám mục Kim dương khoa nguyên là một linh mục quốc doanh, nhưng được cố giám mục cuả Ninh Ba lúc đó là Đức Giám Mục Mathew Hu Xiande (Hồ tiên đức, do Vatican bổ nhiệm) bí mật tấn phong ông làm Giám Mục Phụ Tá vào năm 2012.

Giám mục Hồ tiên đức lúc đó đã tổ chức lễ tấn phong một cách bí mật vì ngài không muốn buổi lễ tấn phong bị “ô nhiễm” bởi sự hiện diện của bất kỳ giám mục quốc doanh “bất hợp pháp” nào, theo một nguồn tin ần danh trong hàng giáo phẩm nói với UCA News.

Khi Đức cha Hồ tiên đức qua đời vào năm 2017, giám mục Kim dương khoa đã tiếp quản giáo phận mặc dù ngài không được tấn phong công khai hoặc có lệnh bổ nhiệm công khai.

Nguồn tin trên cho biết, việc sắp đặt mới này đã được nhà nước Trung Quốc và Vatican đồng chấp thuận.

Theo các quan sát viên thì từ khi có thoả thuận Vatican-Trung quốc, đã có những bổ nhiệm công khai cho ít nhất là ba loại giám mục khác nhau, giống như một mớ bòng bong như sau.

Nhóm thứ nhật là các giám mục ngầm được bổ nhiệm làm giám mục của một giáo phận quốc doanh sau khi được chính quyền phê duyệt.

Nhóm thứ hai bao gồm các linh mục ngầm đã đi theo phe quốc doanh, nhưng sau đó được phong chức với sự chấp thuận của Vatican.

Nhóm thứ ba là các linh mục quốc doanh, nhưng được phong chức giám mục bí mật với sự ủy nhiệm của Vatican.

Trường hợp của Giám mục Kim dương khoa là một ví dụ của loại thứ ba. Ngài đã là một linh mục và giám mục của một nhà thờ quốc doanh, đứng đầu một giáo phận mà không có phong chức hay bổ nhiệm công khai nào.

Buổi lễ bổ nhiệm này xác nhận chức vụ của ngài một cách công khai.

Theo các quan sát viên thì cả ba nhóm giám mục nói trên đều có một điểm chung là “Họ đều được bí mật bổ nhiệm và phong chức với sự ủy nhiệm của Vatican trước khi có thỏa thuận.”

Tại buổi lễ, thư bổ nhiệm đã được linh mục Yang Yu (Dương du, ) phó tổng thư ký của BCCCC và CCPA đọc.

Giám mục Kim dương khoa đã long trọng tuyên thệ sẽ lãnh đạo giáo phận tuân thủ hiến pháp của Trung Quốc, duy trì sự đoàn kết của quê hương và hòa hợp xã hội, cũng như tình yêu đất nước và Giáo hội.

Ngài cũng tuyên thệ sẽ kiên định quyền tự trị của Giáo hội, tuân theo sự chỉ đạo của Công Giáo Trung Quốc ở Trung Quốc, và đóng góp vào việc hiện thực hóa “giấc mơ Trung Quốc là sự trẻ trung hóa vĩ đại của dân tộc Trung Quốc.”

Sinh năm 1958, Giám mục Kim dương khoa tốt nghiệp Đại chủng viện Sheshan (Xà sơn) ở Thượng Hải và đã phục vụ Giáo phận Ninh Ba kể từ khi được thụ phong linh mục vào năm 1990.

Ngài được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ủy ban các vấn đề Giáo hội của tỉnh Chiết Giang vào năm 2014 và là giám đốc CCPA của Ninh Ba ba năm sau đó.