CHÚA NHẬT HỒNG

|>| Nghe bài này

Đa số người Công giáo ngày nay tham dự Thánh Lễ bằng tiếng bản xứ, hầu như không còn nghĩ rằng La ngữ vẫn là ngôn ngữ chính của Giáo Hội Công giáo. Chúa Nhật IV Mùa Chay là Chúa Nhật Mừng (Lætare), còn gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật tịnh dưỡng. Tương tự, Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật Vui (Gaudete). Trong La ngữ, Laetare và Gaudete đều có nghĩa là “vui mừng”. Gọi là Chúa Nhật Mừng vì Ca Nhập Lễ của Chúa Nhật IV Mùa Chay là câu Kinh Thánh Is 66:10-11: “Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae! – Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ!” Chúa Nhật IV Mùa Chay là thời điểm giữa Mùa Chay, chúng ta vui mừng vì đã đi được nửa chặng đường Mùa Chay, truyền thống Công giáo coi đây là ngày vui mừng. Phẩm phục tế lễ là màu hồng, bàn thờ có hoa, ca đoàn hát có đệm đàn. Có lẽ ngày nay người ta không thấy có gì khác và không chú ý phân biệt Mùa Phụng Vụ, vì ngày nào cũng vẫn thấy hoa nến rực rỡ và tiếng đàn vẫn ngân vang trong các Mùa Phụng Vụ. Tuy nhiên, ngày xưa hoa và đàn đều bị cấm trong suốt Mùa Chay, trừ Chúa Nhật IV Mùa Chay – Chúa Nhật Mừng, Chúa Nhật Hồng. “Lạy Chúa, phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban” (Tv 13:6). TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Catholicism.about.com)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS