Chúng ta đang bước theo Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất

Nghe bài này

Đời sống của người Kitô hữu không cần những gì là khác lạ và khó khăn, nhưng là cuộc sống đơn sơ biết đặt Chúa Giêsu là trung tâm của những chọn lựa hàng ngày. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta, nhân ngày đầu tiên của mùa Thường Niên.

Sau những ngày Giáng Sinh, chúng ta bắt đầu mùa Phụng vụ mới, mùa Thường Niên, nhưng trung tâm của đời sống người Kitô hữu luôn là Chúa Giêsu, vì Người là Lời đầu tiên và vĩnh cửu của Chúa Cha, Đấng là Chủ Tể vũ trụ, là Đấng Cứu Độ thế gian. Ngoài Người ra, không còn Đấng nào khác.

Trung tâm của đời sống chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa đã tỏ mình cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi để nhận ra Người trong cuộc sống, trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, để nhận ra Người để nhận biết Người. Nhưng có người trong anh chị em nói: “Thưa cha, con biết cuộc đời các thánh, con biết các cuộc hiện ra và còn hơn thế nữa.” “Đúng thế, các thánh là các thánh, các ngài thật vĩ đại! Không phải tất cả các cuộc hiện ra đều chân thực!” Các thánh thì quan trọng nhưng tâm điểm phải là Chúa Giêsu Kitô. Không có Chúa Giêsu Kitô thì sẽ không có các thánh. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Trung tâm đời sống của tôi có phải là Chúa Giêsu Kitô không? Mối tương quan giữa tôi và Chúa Giêsu là gì? Có ba việc giúp chúng ta nhận thấy chắc chắc rằng, Chúa Giêsu là trung tâm của đời mình.

Nhận biết Chúa Giêsu

Việc thứ nhất là biết Chúa Giêsu để còn nhận ra Người. Nhiều người đã không nhận biết Chúa, giống như các kinh sư, các thượng tế, các luật sĩ, những người phái Xađốc, phái Pharisêu. Thậm chí họ còn kết án Chúa, còn giết Chúa. Chúng ta tự hỏi: Điều gì giúp cho ta có thể nhận biết Chúa Giêsu? Đó là cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, đó là đọc Tin Mừng mỗi ngày. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm việc. Ngài sẽ làm cho những hạt giống nảy mầm và trổ sinh hoa trái.

Thờ lạy Chúa Giêsu

Việc thứ hai là thờ phượng Chúa Giêsu. Đừng chỉ xin Người điều này điều nọ, cũng đừng chỉ cám ơn Người. Thờ phượng Chúa trong thinh lặng, trong khoảng lặng của tâm hồn. Không gì có thể đáng mến đáng quý cho bằng một mình Thiên Chúa.

Có lời cầu nguyện ngắn trong Kinh Sáng Danh “Sáng Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”, nhưng nhiều lần chúng ta đọc như vẹt. Lời cầu nguyện này chính là lòng tôn thờ, tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôn thờ, cùng với những lời nguyện ngắn, và trong thinh lặng trước sự cao cả của Thiên Chúa, chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu và thân thưa: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng duy nhất, Chúa là khởi thủy và là tận cùng. Con muốn ở với Chúa trong sự sống của Chúa, trong sự vĩnh cửu viên mãn của Chúa. Chúa là Đấng duy nhất.”

Bước theo Chúa Giêsu

Nhiệm vụ thứ ba là bước theo Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Điều ấy có nghĩa là đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của đời sống chúng ta.

Đó chính là đời sống của người Kitô hữu. Đời sống ấy rất đơn sơ, nhưng chúng ta cần ân sủng của Chúa Thánh Thần để Ngài khơi lên trong lòng chúng ta ước muốn nhận biết Chúa Giêsu, để thờ lạy Người và bước theo Người. Chúng ta cầu nguyện để có sức mạnh làm điều ấy trong từng ngày của cuộc đời.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS