Đức Thánh Cha Phanxicô

Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô đến Kazakhstan

Nghe bài này

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du đến Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan từ ngày 13 đến 15/9/2022, để tham dự Đại hội lần thứ 7 của các lãnh đạo thế giới và các tôn giáo truyền thống.

CHƯƠNG TRÌNH TÔNG DU CỦA ĐTC PHANXICÔ ĐẾN KAZAKHSTAN
13 – 15/09/2022

Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022
ROMA – NUR-SULTAN
07:15 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Nur-Sultan
17:45 Đến sân bay quốc tế Nur-Sultan
17:45
18:30
CHÀO ĐÓNG CHÍNH THỨC
NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại Dinh Tổng thống ở Nur-Sultan
18:45 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ KAZAKHSTAN
19:30 GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Thính Phòng Qazaq Diễn văn của ĐTC
   
Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022
NUR-SULTAN
10:00 CẦU NGUYỆN THINH LẶNG VỚI CÁC LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO
PHIÊN KHAI MẠC VÀ HỌP TOÀN THỂ CỦA HỘI NGHỊ LẦN VII CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI VÀ CÁC TÔN TRUYỀN THỐNG tại Dinh Hoà bình và Hoà giải Diễn văn của ĐTC
12:00 GẶP RIÊNG CÁC LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO tại Dinh Hoà bình và Hoà giải    
16:45 THÁNH LỄ tại quảng trường Expo Bài giảng của ĐTC
 
Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022
NUR-SULTAN – ROMA
09:00 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ Thần
10:30 GẶP CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Nhà thờ Chính toà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Diễn văn của ĐTC
15:00 ĐỌC TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI tại Dinh Hoà bình và Hoà giải Diễn văn của ĐTC
16:15 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay quốc tế Nur-Sultan
16:45 Khởi hành từ Sân bay quốc tế Nur-Sultan để trở về Roma
20:15 Đến Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS