Để biết Chúa Giê-su, người ta phải ngắm nhìn lên Cây Thánh Giá.

Nghe bài này

(Vatican News) Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào hôm nay, Chúa Nhật ngày 18 tháng Ba, ĐGH đã nói đến cái chết của Chúa Giê-su như là hành động tối cao cho tình yêu, là giá chuộc tội cho nhân loại ở mọi thời đại. Bài Phúc Âm hôm nay kể cho chúng ta về chuyện những khách hành hương người Hy Lạp tại Giê-ru-sa-lem muốn “ gặp Chúa Giê-su” ĐGH nói rằng phản ứng của Chúa đối với những người Hy Lạp này là “ ngạc nhiên”. Ngài không đơn giản trả lời đồng ý hay không, nhưng Ngài tỏ lộ một sự thật cuối cùng sâu xa hơn về Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Ngài: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh.”

Để biết Chúa Giê-su, hãy nhìn lên cây Thánh Giá.

ĐGH nói rằng “Ai muốn biết Chúa Giê-su phải ngắm nhìn lên cây Thánh Giá nơi mà Vinh Quang của Ngài được tỏ lộ”. Thánh giá không phải là món trang trí hay thời trang, nhưng là “một dấu chỉ tôn giáo để suy niệm và thấu hiểu.” Hình ảnh Chúa Giê-su chịu đóng đinh bộc lộ sự huyền nhiệm về cái chết của Con Chúa Trời như là đỉnh cao của yêu thương, là giá của sự sống và ơn cứu chuộc nhân loại ở mọi thời đại.”

Sự chết của Chúa Giê-su là một hành động mang lại hoa trái cho nhiều người.

Trở lại hình ảnh hạt lúa mì trong Tin Mừng, rơi xuống đất và chết đi, sinh “nhiều hoa trái,” ĐGH nói rằng Chúa dùng hình ảnh này để giúp chúng ta hiểu được sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài “là một hành động sinh nhiều hoa trái cho nhiều người.” Chúa Giê-su xuống thế gian này để mặc lấy thân phận con người chưa đủ, nhưng Ngài “còn phải chết để cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi và cho họ đời sống mới chan hòa yêu thương.”

Chúng ta được kêu gọi để trở nên những hạt lúa mì.

ĐGH tiếp tục rằng “tính năng động của hạt lúa mì” đã được thực hiện hoàn hảo nơi Chúa Giê-su, cũng phải được nhận ra nơi đời sống của các môn đệ của Ngài. Chúng ta cũng thế, chúng ta được mời gọi “để đành mất sự sống này để được nhận lại đời sống mới và vĩnh cửu.” Điều này có nghĩa là “đừng lúc nào cũng nghĩ đến mình”, nhưng hãy bước ra ngoài để giúp đỡ những anh chị em túng thiếu, khó khăn. “Hãy vui mừng hân hoan tham gia thực hiện những việc bái ái để giúp những người đau khổ về vật chất cũng như tinh thần là cách sống Tin Mừng tốt nhất. Đó chính là nền tảng cần thiết để cộng đoàn của chúng ta lớn lên trong tình bằng hữu và chấp nhận lẫn nhau.”

Giuse Thẩm Nguyễn

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS