ĐGM Staglianò: Giáo hội và Hội Tam điểm không thể dung hòa

Nghe bài này

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Vatican, Đức cha Antonio Staglianò, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về thần học, đã nhắc lại những lý do dẫn đến sự không tương thích giữa đức tin Công giáo và tư tưởng của Hội Tam điểm: “Ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa không phải do lý trí con người quyết định mà bởi Mặc khải. Ý nghĩa sâu xa của tình huynh đệ và lòng bác ái cũng khác nhau”. Ngài nhắc rằng các tín hữu tham gia Hội Tam điểm đang trong tình trạng tội trọng: họ không được rước lễ.

Đức cha Staglianò giải thích rõ ràng với truyền thông Vatican về sự không thể dung hòa giữa Giáo hội Công giáo và Hội Tam điểm. Theo ngài, “Tam Điểm là một lạc giáo mà về cơ bản là phù hợp với lạc giáo Arius”. Ngài giải thích: “Chính ông Arius là người đã tưởng tượng rằng Chúa Giêsu là một Kiến trúc sư vĩ đại của Vũ trụ (như Hội Tam điểm xem Người là Hữu Thể Tối cao) và phủ nhận thần tính của Chúa Kitô. Đây là lý do tại sao Công đồng Nixêa, mà chúng ta sắp kỷ niệm 1700 năm, khẳng định một cách mạnh mẽ chân lý về việc Chúa Giêsu là Đấng được sinh ra chứ không phải được tạo thành, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa Thật bởi Thiên Chúa Thật”.

Khác biệt trong tư tưởng về Thiên Chúa

Đức cha giải thích thêm rằng ý tưởng về “Kiến trúc sư của vũ trụ” hay “Người thợ đồng hồ” vĩ đại được Hội Tam điểm ủng hộ là không tương thích với tư tưởng của Công giáo về Thiên Chúa. “Bởi vì ý tưởng này là sản phẩm của lý trí con người cố gắng tưởng tượng một vị thần trong khi Thiên Chúa của người Công giáo là kết quả của chính sự Mặc khải của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Về bản chất, đó là kết quả của một sự kiện lịch sử, trong đó Thiên Chúa nhập thể làm người, đến gần loài người, nói với toàn thể nhân loại, để mang lại cho họ ơn cứu độ”.

Khác biệt trong khái niệm về tình huynh đệ

Ngay cả khái niệm về tình huynh đệ được Hội Tam điểm thể hiện cũng rất khác xa khái niệm tình huynh đệ của đức tin Công giáo. Đức cha Staglianò khẳng định rằng tình huynh đệ của chúng ta được thiết lập trên bí tích tình yêu của Thiên Chúa, trên Bí tích Thánh Thể, không chỉ dựa trên ý tưởng chung chung là anh em. Hoạt động bác ái Kitô giáo vốn không liên quan gì đến hoạt động từ thiện của Hội Tam điểm. “Lòng bác ái Kitô giáo tương ứng với biến cố lịch sử về một Thiên Chúa đã chết và sống lại vì chúng ta và yêu cầu con cái của Người không chỉ sống từ thiện mà còn có thể chịu đóng đinh vì tình yêu.

Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về thần học nhấn mạnh sự không tương thích hoàn toàn giữa việc là người Công giáo và là thành viên Hội Tam điểm: “Những mạng lưới của quyền lực bí ẩn phát triển trái ngược với hoạt động của Kitô giáo. Tóm lại, khi nói đến sự không thể dung hòa là chúng ta đang nói đến những mâu thuẫn sâu sắc”.

Mầu nhiệm trái ngược với chủ nghĩa bí truyền

Một điểm quan trọng khác trong sự cách biệt giữa Công giáo và Hội Tam Điểm đó là là chủ nghĩa bí truyền – được tạo thành từ các học thuyết tâm linh thường rất bí mật và dành riêng cho những người mới nhập môn – điều thấm nhuần trong giáo lý Tam điểm. Đức cha Staglianò nói rõ rằng “Ngay cả trong Công giáo, chúng ta nói về Mầu nhiệm. Nhưng các Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Mầu nhiệm được ẩn giấu qua nhiều thế kỷ vẫn là Mầu nhiệm nhưng không còn bị ẩn giấu. Bởi vì Mầu nhiệm được ẩn giấu qua nhiều thế kỷ đã được mặc khải”.

Giáo hội liên tục lên án Hội Tam điểm

Nhắc lại việc Giáo hội liên tục lên án Hội Tam điểm trong nhiều thế kỷ, Đức cha Staglianò muốn nhắc lại phản hồi mới nhất của Bộ Giáo lý Đức tin gửi đến một giám mục đến từ Philippines, vào ngày 13/11/2023, và đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, trong đó nhắc lại rằng việc đăng ký làm thành viên vẫn bị cấm. Ngài kết luận: “Những tín hữu tham gia các hội nhóm đang ở trong tình trạng tội trọng và hoàn toàn không thể rước lễ”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS