ĐTC bổ nhiệm hai thư ký cho Bộ Giáo lý Đức tin

Nghe bài này

Vatican – Ngày 23/4/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các thư ký mới cho Bộ Giáo lý Đức tin gồm việc bổ nhiệm Thư ký Phân bộ Giáo lý và Thư ký Phân bộ Kỷ luật.

Thứ Bảy, ngày 23/4/2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Armando Matteo, hiện là phụ tá Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, làm Thư ký cho Phân bộ Giáo lý. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông John Joseph Kennedy, hiện là Chánh Văn phòng của Bộ, làm Thư ký Phân bộ Kỷ luật.

Tiểu sử Đức ông Armando Matteo

Cha Armando Matteo sinh tại Catanzaro, Ý vào ngày 21 tháng 9 năm 1970. Cha được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 12 năm 1997 tại Tổng giáo phận Catanzaro-Squillace.

Cha có bằng Triết học tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano và bằng Tiến sĩ Thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Cha đã đảm nhiệm nhiều sứ vụ khác nhau trong Tổng Giáo phận của mình.

Cha dạy Thần học căn bản tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, cha là phụ tá Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin.

Tiểu sử Đức ông John Joseph Kennedy

Cha John Joseph Kennedy sinh tại Dublin, Ireland vào ngày 15 tháng 7 năm 1968. Chađược thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 7 năm 1993 tại Tổng giáo phận Dublin.

Cha có bằng thạc sĩ và tiến sĩ Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Tại Ireland, chatừng là cha phó của Nhà thờ thánh Agnes, sau đó là nhà thờ thánh Nicôla thành Myra ở Dublin.

Từ năm 2003, cha là nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin và từ năm 2017, cha là Chánh Văn phòng Phân bộ Kỷ luật tại Bộ này.

Vatican News 

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS