ĐTC khen ngợi những tiến bộ đã đạt được ở Bộ Kinh tế

Nghe bài này

Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các nhân viên của Bộ Kinh tế, trong đó ngài khen ngợi những tiến bộ đã đạt được, nhưng cũng nhắc nhở rằng “những gì đã thực hiện được không cho phép chúng ta nghĩ rằng con đường cải cách kinh tế đã kết thúc. Trái lại, nó chỉ mới bắt đầu”.

Đức Thánh Cha đã gặp các nhân viên của Bộ Kinh tế Vatican vào ngày 13/11. Sau đó ngài gửi cho họ một lá thư, được công bố trong những ngày gần đây.

Trong thư Đức Thánh Cha nhận xét tình hình hiện nay so với trước đây đã có những tiến bộ. Vì thế ngài bày tỏ lòng biết ơn các nhân viên của Bộ Kinh tế đang thực hiện việc phục vụ tế nhị và phức tạp, cung cấp cho Toà Thánh những công cụ nhằm bảo đảm tài sản của Toà Thánh được dành cho sứ vụ, ngăn ngừa nguy cơ rơi vào sai lầm như đã xảy ra trước đây.

Tuy nhiên, ngài nhắc nhở “những gì đã thực hiện được không cho phép chúng ta nghĩ rằng con đường cải cách kinh tế đã kết thúc. Trái lại, nó chỉ mới bắt đầu”. Bởi vì, theo ngài, cải cách không có nghĩa là thay đổi chỉ để chứng tỏ rằng mọi việc phải được thực hiện khác với quá khứ. Thay đổi là đổi mới chức năng tương xứng với nhu cầu. Vì vậy, trong một số trường hợp cần triệt để, nhưng trong những trường hợp khác, đó là sự thích ứng với những gì đã tốt. Bên cạnh đó, tác động của những thay đổi phải được kiểm tra để có thể đưa ra những lựa chọn cần điều chỉnh”.

Lá thư được tiếp tục với những lời khuyên của Đức Thánh Cha: Hình dung việc phục vụ như vai trò của cha mẹ đối với con cái; trung thành và thận trọng trong công việc được giao phó, không bỏ qua những sai trái, giả vờ như không thấy; can đảm để có thể đưa ra những chọn lựa có trách nhiệm, vì thực tế là hàng năm Toà Thánh có những khoản thâm hụt đáng kể, mà nguồn tài trợ thì có hạn.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo tồn di sản để bảo đảm các nguồn lực cần thiết tiếp tục cuộc hành trình cho những người đến sau chúng ta”. Và ngài kết luận: “Chúng ta phải chăm sóc tài sản của chúng ta, khi chúng ta ở trong vị trí có thể cứu được nó, và chúng ta cũng phải đầu tư tài sản một cách cẩn thận, với tinh thần đạo đức, để thành quả quản lý được phân chia công bằng và mọi người có được những gì họ cần”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS